Drie UGent-onderzoekers halen ERC Starting Grant binnen

(03-09-2019) Op 3 september 2019 maakte de European Research Council (ERC) bekend welke Europese toponderzoekers een Starting Grant verdienen. Drie UGent-onderzoekers halen een ERC Starting Grant binnen.

Drie nieuwe ERC Starting Grants aan de UGent

In totaal kende de EU 621 miljoen euro aan subsidies toe aan 'early-career' onderzoekers uit meer dan 50 landen. 408 wetenschappers krijgen een ERC Starting Grant.

Deze felbegeerde financiering helpt wetenschappers om hun eigen teams uit te bouwen en baanbrekend onderzoek te verrichten. Deze keer werd ongeveer 13% van de aanvragen geselecteerd voor financiering.

Aan de UGent haalden 3 onderzoekers een ERC Starting Grant binnen voor 5 jaar. Het onderzoek van de succesvolle kandidaten omvat een zeer breed scala aan onderwerpen, zoals ook blijkt uit het onderzoek van de nieuwe Starting Grants aan de UGent:

  • Charlotte Scott (UGent & VIB): MyeFattyLiver: Unravelling the heterogeneity and functions of hepatic myeloid cells in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
  • Katrien De Graeve (UGent): LiLI/ Later-in-Life Intimacy: women’s unruly practices, spaces and representations
  • Ilse De Looze (UGent): DustOrigin: The origin of cosmic dust in galaxies

Meer informatie over de ERC Starting Grants: https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019

Waarover gaat het onderzoek van de nieuwe ERC Grants?

Charlotte Scott (UGent & VIB): Immuuncellen bestuderen om leverziekten aan te pakken

Met haar beurs zal Charlotte de rol onderzoeken van twee types immuuncellen, dendritische cellen en macrofagen, in de ontwikkeling van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Door de toename in obesitas en de link ervan met NAFLD, is deze leveraandoening één van de belangrijkste globale lasten op de gezondheidszorg in de 21ste eeuw. Jammer genoeg betekent het huidig gebrek aan kennis over hoe de aandoening zich ontwikkelt dat er momenteel geen behandelingsopties zijn voor gevorderde stadia van NAFLD buiten een levertransplantatie. Charlotte legt uit hoe ze de beurs zal gebruiken om bij te dragen tot betere behandelingen voor deze ernstige leveraandoening: “Ik hoop dat meer kennis omtrent deze immuuncellen en hun specifieke rol in deze ziekte kan leiden tot nieuwe therapieën. Tot nu toe lag mijn focus op de studie van deze cellen in gezonde personen. Dankzij deze beurs kan ik nu nieuwe technologieën, zoals single-cell RNA sequencing en CITE-Seq, gebruiken om ze in zieke weefsels te bestuderen. Ik zal ook hun specifieke bijdragen aan de ontwikkeling van ziekte in het algemeen ontrafelen en die kennis gebruiken om leverziekten aan te pakken.

Katrien De Graeve (UGent): LiLI: Later-in-Life Intimacy: women’s unruly practices, spaces and representations

Negatieve denkbeelden en stereotypen overheersen wanneer het gaat om oudere vrouwen en seks. Er wordt algemeen vanuit gegaan dat ouder worden slecht is voor de seksuele beleving en aantrekkelijkheid van vrouwen. De wijdverspreide negatieve vooronderstellingen over ouder worden en vrouwelijke seksualiteit zijn ook voelbaar in wetenschappelijk onderzoek, waar de seksualiteit van vrouwen boven de vijftig vaak buiten beschouwing wordt gelaten of louter via een medische lens bestudeerd. Er is nood aan een alternatief model voor de heersende negatieve interpretaties van wat ouder worden betekent voor vrouwelijke seksualiteit. LiLI wil dit hiaat in het onderzoek opvullen door op zoek te gaan naar ervaringen en visies die het potentieel hebben ons op een radicaal andere manier naar vrouwelijkheid, ouder worden en seksualiteit te doen kijken. Een multidisciplinair team met expertise in antropologie, sociale geografie, cultuurwetenschappen en filosofie zal op zoek gaan naar alternatieve, ‘tegendraadse’ kennis van 50+ vrouwen uit diverse sociale posities om een radicaal nieuwe, affirmatieve theorie van de seksualiteit van 50+ vrouwen te ontwikkelen.

Ilse De Looze (UGent): DustOrigin: The origin of cosmic dust in galaxies

Kosmische stofkorrels (dit zijn deeltjes opgebouwd uit elementen zoals koolstof, silicium, magnesium, ijzer) zijn verantwoordelijk voor de verduistering van maar liefst de helft van al het sterlicht in het universum. Dit stof speelt ook een voorname rol bij de vorming van de volgende generatie sterren, en kan de uitvloeiing van gasrijk material vanuit sterrenstelsels in de intergalactische ruimte teweegbrengen.  We weten tot op vandaag niet hoe kosmisch stof zich vormt in sterrenstelsels. Deze onwetendheid beperkt ook onze kennis over hoe sterrenstelsels evolueren met de tijd. Met dit ERC project willen we het probleem van “de oorsprong van kosmisch stof” onder de loep nemen. Sterren zijn verantwoordelijk voor de productie van een groot deel van de zware elementen in het universum, en worden daarom erkend als een belangrijke bron van kosmisch stof. Maar dit “sterrenstof” blijkt onvoldoende om de grote hoeveelheid aan stof in het universum te verklaren. De aangroei van stofkorrels uit elementen die beschikbaar zijn in de interstellaire ruimte, wordt daarom aanzien als een alternatieve bron van stofvorming. De opeenvolging van chemische processen die een dergelijke stofopbouw ondersteunen, werd echter nog niet gevonden. Gebaseerd op een reeks van laboratoriumtesten - die uitgevoerd zullen worden aan het LERMA (Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et Atmosphères) in Parijs, een collectie van infrarode waarnemingen en geavanceerde stof-evolutie-modellen, zal nagegaan worden hoe kosmisch stof zich vormt (en vernietigd wordt) in sterrenstelsels.  

Wat zijn ERC Grants?

ERC grants worden toegekend aan toponderzoekers van elke nationaliteit, om een baanbrekend, high-risk/high-gain fundamenteel onderzoeksproject uit te voeren aan een Europese instelling, gedurende 5 jaar. ERC grants laten wetenschappers toe om hun onderzoek een heel nieuwe wending te geven.

De projectvoorstellen worden geëvalueerd op excellentie en de onderzoekers worden geëvalueerd op basis van hun track record van de laatste 10 jaar.

Meer info over ERC grant holders aan de UGent