Het Bestuurscollege veroordeelt de uitspraken die dhr. Hoeyberghs deed tijdens een lezing van het KVHV unaniem

(13-12-2019)

De Algemene Vergadering van het Politiek en Filosofisch Konvent van de Universiteit Gent (PFK), waarin vertegenwoordigers van de bij het konvent aangesloten verenigingen zetelen, heeft op donderdag 12 december 2019 beslist de studentenvereniging KVHV Gent tijdelijk te schorsen. Het Bestuurscollege neemt hier vandaag akte van. Dat betekent dat:

  • De lidvereniging KVHV geschorst wordt voor een periode van twee maanden, met ingang van 1 januari 2020.
  • Het KVHV zich dient te distantiëren van de uitspraken die dhr. Jeff Hoeyberghs formuleerde tijdens diens lezing die werd georganiseerd door het KVHV
  • Het KVHV de video-opnames van deze lezing offline dient te halen.

Overeenkomstig de regelgeving van de UGent nam het PFK deze beslissing autonoom. Dit illustreert het vertrouwen dat de UGent geeft aan studenten en aan verenigingen. Het PFK diende hierbij aan niemand een advies te vragen en zij hoeft haar beslissing achteraf ook aan niemand voor te leggen. Door de beslissing te nemen, wordt ze van kracht. Het PFK heeft in deze gehandeld op een serene en grondige manier. Ze hebben hierover ook zeer transparant gecommuniceerd. Dit alles siert hen.

Het KVHV kan in beroep gaan tegen de uitspraak van het PFK. In dat laatste geval fungeert het Bestuurscollege als beroepsorgaan.

Het voltallige Bestuurscollege van de UGent veroordeelt de uitspraken die de heer Hoeyberghs deed tijdens de lezing die werd georganiseerd op 4 december 2019 krachtig. Het Bestuurscollege doet dat bovendien unaniem. Hij deed tal van seksistische en racistische uitspraken, die niet anders kunnen worden omschreven dan als zijnde aanstootgevend en walgelijk. Ze gaan vanzelfsprekend flagrant in tegen alles waar de Universiteit Gent voor staat. Het Bestuurscollege beschouwt het als een krachtig signaal dat velen ook vandaag hun ongenoegen hebben uitgedrukt.

Rector Rik Van de Walle: ”Het zal u niet verbazen dat ik ook persoonlijk door veel actievoerders ben aangesproken. Ik ben daar blij om. Dit bewijst dat seksisme en racisme door velen verworpen wordt. En terecht. Ik begrijp dat de actievoerders meer willen, maar het Bestuurscollege is weloverwogen tot haar conclusies gekomen. In de eerste plaats de unanieme en sterkst mogelijke veroordeling van de uitspraken van de heer Hoeyberghs tijdens de lezing die werd georganiseerd door het KVHV. Ten tweede willen we aan onze studenten een maximale autonomie geven en wij erkennen en bevestigen dus de beslissingsbevoegdheid van het PFK. Bovendien zullen we onze rol ten volle spelen indien het Bestuurscollege zou gevat worden in een beroepsprocedure.”