Nicky Vandeghinste is ‘Student van het jaar 2020’

(26-06-2020) UGent-studente Nicky Vandeghinste is door het Gentse stadsbestuur verkozen tot ‘Student van het Jaar 2020’.

Nicky heeft eerst een master Bestuurskunde en Publiek Management behaald en is nu bezig aan de masteropleiding Conflict and Development. Ze is actief als studentenvertegenwoordiger binnen de Gentse Studentenraad en is er de beleidsverantwoordelijke voor mentaal welzijn. De afgelopen twee jaar heeft ze -na het uitvoeren van een grootschalig onderzoek- gezorgd voor data die aantonen wat de kwetsbare punten zijn voor de mentale gezondheid van studenten aan de UGent. Dit was een onderzoek en een rapport dat ze volledig naast haar studies heeft opgezet.

Vicerector Mieke Van Herreweghe: “Met deze initiatieven heeft Nicky een voor studenten belangrijk aandachtspunt onherroepelijk op de agenda geplaatst. Niet enkel heeft haar inspanning rechtstreeks geleid tot directe initiatieven ten behoeve van studenten aan de universiteit zelf, het heeft ook bijgedragen aan het definiëren en aanpakken van dit maatschappelijk probleem.”

De verkiezing van Student van het Jaar is een initiatief van Stad Gent dat jaarlijks wordt georganiseerd en waarmee het academiejaar feestelijk wordt afgesloten. De bedoeling is om een student met een bijzondere verdienste in de bloemetjes te zetten. Een goede student met een uitstraling naar zijn onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent, op alle mogelijke gebieden: sportief, cultureel, sociaal geëngageerd, ondernemend,… Kortom een rolmodel voor alle andere studenten.

De jury: “Nicky heeft echt het mentale welzijn van de Gentse student op de agenda geplaatst en het probleem bespreekbaar gemaakt binnen de universiteit en de studenten onderling. Het rapport werd niet in de spreekwoordelijke kast geschoven, maar wordt binnen UGent reeds in concrete maatregelen vertaald.”

Nicky Vandeghinste: "Iedereen zou moeten weten dat het oké is om even niet oké te zijn. Door de boodschap de wereld in te krijgen dat velen van ons het wel eens moeilijk hebben, hoop ik dat iedereen er durft over te praten wanneer dat voor hen het geval is. Bovendien zouden de beleidsmakers moeten beseffen dat veel mensen hulp kunnen gebruiken en die is er nu niet. Ik wil hen regelmatig eens met de neus op de feiten drukken zodat er écht eens structurele maatregelen worden genomen."