Factcheck: studentenbaan nefast voor studievoortgang?

(27-09-2017) Een nieuw academiejaar betekent voor vele Vlaamse studenten ook opnieuw aan de slag gaan als jobstudent. Maar heeft studentenarbeid dan geen nadelen voor hun studievoortgang? UGent-wetenschappers brachten het onderzoek hieromtrent samen.

De ene studentenbaan is de andere niet

De onderzoekers bestudeerden 48 wetenschappelijke publicaties op zoek naar een rode draad in de literatuur omtrent studentenarbeid en studie-uitkomsten. In 42 studies is de balans duidelijk negatief: studenten met een baan zijn minder succesvol in (bepaalde facetten van) hun studies. De 6 andere studies vinden ofwel geen verband, ofwel zowel positieve als negatieve verbanden.

Wat zeer opvallend is, is dat studentenarbeid tijdens een opleiding in het hoger onderwijs de studieprestaties sterker lijkt te schaden dan studentenjobs tijdens studies in het secundair onderwijs. Een mogelijke verklaring is dat hogere studies uitdagender zijn en daarom moeilijker te combineren vallen met studentenarbeid.

Waarin uit dit negatieve effect zich dan?

“De wetenschappelijke studies zijn het er niet over eens of studenten met een baan minder vaak een diploma halen. Waar wel een consensus over lijkt te bestaan, is dat wie werken en studeren combineert in het hoger onderwijs gemiddeld meer jaren nodig heeft om het diploma te behalen."
Doctoraal onderzoeker Brecht Neyt (UGent)

De ene studentenbaan is ook de andere niet. Doorheen de wetenschappelijke evidentie komt duidelijk naar voren dat vooral studenten met intensieve jobs (met meer dan acht uur werken per week) het moeilijk hebben om dezelfde prestaties te leveren dan studenten zonder een job.

Een kwestie van prioriteiten

Uit nieuw onderzoek (UGent en UAntwerpen) bij Vlaamse studenten blijkt het belangrijk te zijn waar studenten met een baan hun prioriteiten leggen. Deze studenten werden bevraagd in welke mate zij ‘primair georiënteerd’ waren richting hun studies dan wel richting de arbeidsmarkt. Studenten die meer gericht waren op hun job en er meer bevrediging in vonden dan in hun studies, waren typisch de studenten die hun studieprestaties meer negatief beïnvloed zagen door hun studentenarbeid. Studenten die hun studies met een baan combineerden, maar zich in de eerste plaats identificeerden met hun studies, ondervonden geen negatieve impact op hun studieprestaties.

Goed advies is dus genuanceerd advies

Als studies al een verband vinden tussen studentenarbeid en studieresultaten, dan is dit dus typisch een negatief verband. Betekent dit dat de overheid studentenarbeid radicaal moet ontraden?

“Absoluut niet. Daarvoor zijn er teveel andere, goede kanten aan studentenarbeid. Zo toont wetenschappelijk onderzoek typisch een positief verband met later succes op de arbeidsmarkt. Wel vinden we dat jongeren zich bewust moeten zijn van de valkuil die studentenarbeid mogelijk kan zijn voor hun studievoortgang. Al te intensieve jobs worden in dat opzicht afgeraden en de focus moet natuurlijk op studeren blijven liggen.”
Professor Stijn Baert (UGent)

Info

De literatuurstudie is hier te vinden. Het eigen onderzoek omtrent studentenarbeid, primaire oriëntatie en studieresultaten kan hier geraadpleegd worden.

Vakgroep Sociale Economie

Drs. Brecht Neyt
M 0499 16 49 92

Prof. Stijn Baert
M 0486 49 27 52

Lees meer artikels over: