Taaltest anderstaligen krijgt prestigieuze ‘Q-mark’

(17-05-2017) Hoogkwalitatieve taaltesten zijn in een globaliserende academische wereld van groot belang.

Dat op het testcertificaat van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) vanaf nu het prestigeuze Q-mark prijkt, is dan ook een belangrijke erkenning.

Vorig jaar kreeg het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) het goede nieuws dat de ITNA na een uitvoerige ALTE-audit erkend werd met het Q-mark. Alle betrokken partijen hebben hiervoor recentelijk de officiële overeenkomst ondertekend, waardoor het embleem van de Q-mark vanaf nu op het testcertificaat prijkt.

ALTE, de Association of Language Testers in Europe, streeft als vereniging van Europese taaltestcentra naar gestandaardiseerde en gemeenschappelijke criteria. Bekende ALTE-leden zijn Cambridge English Language Assessment, het Instituto Cervantes en het Goethe-Institut. Na een uitvoerige audit aan de hand van 17 kwaliteitseisen kent de organisatie een Q-mark toe aan de doorgelichte test voor de erkende landstalen waar een testcentrum gesitueerd is. Voor het Nederlands hebben momenteel 2 tests dit Q-mark: het CNaVT (voor het ERK-niveau B2) en de ITNA (voor de EKR-niveaus B2 én C1).

De ITNA werd ontworpen door het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC), een samenwerking tussen de UGent, de Universiteit Antwerpen, KU Leuven en VUB. Hij wordt ingezet in het kader van de taalregeling voor docenten uit het integratiedecreet en is daarnaast ook een van de erkende taaltesten om als kandidaat-student te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Nederlands aan de IUTC-partneruniversiteiten en aan verschillende hogescholen. Het consortium ontwikkelde daarnaast ook de Interuniversity Test of Academic English (ITACE) voor studenten en docenten, die beide ook reeds internationaal gevalideerd werden.