Naar tweede verkiezingscyclus aan de UGent: timing stemrondes

(17-05-2017) In de vijfde ronde van de rector- en vicerectorverkiezingen aan onze universiteit heeft geen van beide kandidaat-duo’s de vereiste tweederdemeerderheid behaald. Vanaf maandag 29 mei 2017 wordt de kiesprocedure hernomen.

De stemrondes zullen elkaar sneller opvolgen.

Hetzelfde kiesreglement blijft gelden. Kandidaten dienen op te komen als duo, en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn. Zowel personeelsleden als studenten mogen stemmen. Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is na benoeming door de Raad van Bestuur verkozen. 

Nieuwe kandidaten kunnen zich melden vanaf maandag 29 mei (9u) tot woensdag 31 mei (12u).
  • De eerste stemronde: maandag 19 juni (8u) tot dinsdag 20 juni (8u)
  • De tweede stemronde: woensdag 21 juni (8u) tot donderdag 22 juni (8u)
  • De derde stemronde: vrijdag 23 juni (8u) tot zaterdag 24 juni (8u)
  • De vierde stemronde: maandag 26 juni (8u) tot dinsdag 27 juni (8u)
  • De vijfde stemronde: woensdag 28 juni (8u) tot donderdag 29 juni (8u)