‘Tips & tricks’ voor evaluatiegesprekken

(18-05-2017) Momenteel vinden aan onze universiteit de tweejaarlijkse evaluatiegesprekken plaats voor alle ATP- en ZAP-leden.

Wat is het verschil tussen een evaluatie- en een functioneringsgesprek? En hoe bereid je je best voor? We zetten een aantal ‘tips & tricks’ op een rijtje.

Evaluaties van het ATP

Alle ATP-leden aan de UGent worden voor 30 juni 2017 door hun leidinggevende uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Dit wordt gedocumenteerd via een elektronisch formulier in e-hr Apollo.

Aan de UGent worden tijdens de even jaren functioneringsgesprekken georganiseerd; in de oneven jaren zijn dat evaluatiegesprekken. De grootste verschillen op een rijtje:

Functioneringsgesprekken in de even jaren

Evaluatiegesprekken in de oneven jaren

Doel: toekomstgerichte afspraken maken met betrekking tot het functioneren: wat dient te gebeuren en hoe wordt dat aangepakt.

Doel: terugblikken op het verleden en overlopen wat goed ging en waar het nog beter kan.

Een tweerichtingsgesprek waarin beide partijen aangeven wat zij nodig hebben/verwachten om te kunnen spreken van een goed functioneren. Dit kan een opleiding zijn maar dit kan ook gaan over aansturing en begeleiding op de werkvloer.

Een eenrichtingsgesprek dat geleid wordt door de leidinggevende maar waarbij we de medewerker ook aanraden om zichzelf te evalueren en kritisch na te denken over zijn/haar talenten.

Via e-HR Apollo wordt samen een Persoonlijk Ontwikkelings Plan of kortweg POP ingevuld. De functie-inhoud wordt toegelicht, er worden afspraken gemaakt in de vorm van een actieplan, de verantwoordelijke uitvoerder en indicatieve timing wordt afgesproken.

Via het evaluatieformulier in e-hr Apollo scoor je als leidinggevende verschillende competenties  (o.a.  kwaliteitsvol werken, initiatief nemen, in teamverband kunnen werken, …) en geef je een eindscore (onvoldoende-ondermaats-voldoende-goed-zeer goed).

Evaluaties van het ZAP

Voor het ZAP werden de evaluaties opgestart op 15 mei 2017. Een nieuw activiteitenverslag wordt ter beschikking gesteld van het ZAP-lid via e-HR Apollo. Op hetzelfde ogenblik wordt een evaluatieformulier aangemaakt voor die ZAP-leden die in het lopende academiejaar dienen geëvalueerd te worden. Dit evaluatieformulier wordt ter beschikking gesteld aan de onderwijsdirecteur.

De facultaire evaluatiecommissie evalueert het ZAP-lid op basis van de taakomschrijving, het activiteitenverslag en het evaluatieverslag.

Het team loopbaanontwikkeling van de directie Personeel en Organisatie ondersteunt de faculteiten tijdens dit geautomatiseerd proces via e-HR Apollo en bewaakt de reglementaire vereisten en deadlines opdat het ZAP per 1 oktober eventueel kan bevorderen in de vlakke en functionele loopbaan.

Info

loopbaanontwikkeling@ugent.be