Toelichting rector Rik Van de Walle in de zaak-Dries Van Langenhove

(10-01-2019) Op 5 oktober jongstleden werd een (aangepaste) ordemaatregel genomen ten aanzien van Dries Van Langenhove.

Dit naar aanleiding van de Pano- reportage van 5 september, waarin een verband werd gelegd tussen Schild & Vrienden, de groepering waarvan Dries Van Langenhove de oprichter, woordvoerder en leider is, en het aanzetten tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik en geweld. 

Onafhankelijk van deze ordemaatregel startte het parket een gerechtelijk onderzoek.

 

Rik Van de Walle: Ik heb de ordemaatregel, zoals opgelegd bij beslissing van 5 oktober 2018, intussen hernieuwd. De hernieuwde ordemaatregel is in voege getreden op 5 januari 2019 en geldt voor een (opnieuw hernieuwbare) periode van drie maanden.

 

Het is belangrijk om deze beslissing in het juiste perspectief te zien. Daarbij moeten drie zaken onderscheiden worden: het nemen van een ordemaatregel door de UGent, het opstarten van een tuchtprocedure door de UGent (bij de interne tuchtcommissie voor studenten), en een gerechtelijk onderzoek dat door het parket wordt uitgevoerd.

 

Rik Van de Walle: Dries Van Langenhove mag zijn masterproef aan de UGent afwerken. Hij kan daartoe wekelijks gedurende acht uren de bibliotheek van de faculteit Recht en Criminologie bezoeken. Hij heeft evenwel geen toegang tot andere gebouwen aan de UGent.

 

De UGent vindt het belangrijk om haar personeelsleden, studenten en het bredere publiek op correcte wijze te informeren over deze zaak, en zal dat in de toekomst vanzelfsprekend blijven doen.