Werkhervatting tijdens en na transitie: transgender personen gezocht om mee te werken aan onderzoek

(29-04-2021) 'Return to Work of Transgender Persons' zoekt respondenten voor vragenlijst en interviews.

'Return to Work of Transgender Persons' is een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeidsgeneeskunde (UGent) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in samenwerking met het Centrum voor Seksuologie en Gender (UZ Gent) en het Transgender Infopunt dat werkhervattingen van transgender personen tijdens en na transitie onderzoekt.

Er wordt gezocht naar Nederlandstalige en Franstalige respondenten die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U Identificeert zich als transgender persoon (bijv. trans vrouw, trans man, transgender persoon, genderfluid, non-binair, genderqueer).
  • U bent minimum 23 jaar.
  • U hebt minstens 5 jaar werkervaring.
  • U woont al minimum 10 jaar in België.
  • U hebt zich in de laatste 5 jaar geout als transgender persoon op de werkvloer.
  • U hebt een (tijdelijke) werkonderbreking tijdens de sociale/medische transitie meegemaakt. 

Meer info

https://rtwoftransgenderpersons.com/

joy. vandecauter@ugent.be

T +32 9 332 83 62