Twee UGent onderzoekers ontvangen 'Proof of Concept' beurs

(28-07-2020) Joris Thybaut en Tijl De Bie ontvingen 'Proof of Concept' financiering om het commerciële of maatschappelijke potentieel van hun onderzoek te verkennen.

Vijfenvijftig bursalen van de European Research Concil (ERC) hebben Proof of Concept (PoC) financiering gekregen om het commerciële of maatschappelijke potentieel van hun onderzoeksresultaten te verkennen. Onder hen zijn er twee UGent onderzoekers:

  • Joris Thybaut, met zijn project "First principles based process concepts for complex mixture conversion". Dit is reeds het derde PoC project van Joris Thybaut in Horizon 2020. 
  • Tijl De Bie, met zijn project "Fair, Effective, and Sustainable Talent Management using Conditional Network Embedding".

Van het lab naar de markt

"Onderzoek kan revolutionair zijn in het genereren van nieuwe kennis, maar het faciliteren van de overdracht van deze kennis naar de economie en de maatschappij kan moeilijk zijn. De EU is er om deze kloof te helpen overbruggen" (Mariya Gabriel, Europees commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd).

Professor Jean-Pierre Bourguignon, herbenoemd tot voorzitter van het ERC: "Ik ben blij dat een van mijn allereerste optredens aan het roer van het ERC is om de resultaten van een nieuwe financieringsronde aan te kondigen, waaruit blijkt dat de pandemie de efficiënte werking van het ERC niet heeft veranderd. PoC-subsidies helpen ERC-funded onderzoekers om hun baanbrekende resultaten te verplaatsen naar commerciële of sociale innovatie. Onderzoek geleid door nieuwsgierigheid is een belangrijk ingrediënt voor innovatie, iets waar Europa nood aan heeft".

Proof of concept grants

PoC grants, elk ter waarde van 150.000 euro, zijn aanvullende financiering die kan worden gebruikt om mogelijkheden bij bedrijven te verkennen, octrooiaanvragen voor te bereiden of de praktische uitvoerbaarheid van wetenschappelijke concepten te verifiëren. De subsidies maken deel uit van het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, Horizon 2020. De nieuwe subsidies zijn toegekend aan onderzoekers uit 11 verschillende landen. Meer dan 1000 onderzoekers hebben sinds 2011 PoC-financiering ontvangen. Eerder ontvingen reeds elf UGent onderzoekers een PoC grant. 

Contact