Twee UGent onderzoekers ontvangen 'Proof of Concept' beurs

(07-01-2021) Kevin Braeckmans en Lieven Eeckhout ontvingen 'Proof of Concept' financiering om het commerciële of maatschappelijke potentieel van hun onderzoek te verkennen.

55 laureaten van de European Research Concil (ERC) hebben Proof of Concept (PoC) financiering gekregen om het commerciële of maatschappelijke potentieel van hun onderzoeksresultaten te verkennen. Onder hen zijn er twee UGent onderzoekers:

  • Kevin Braeckmans, met zijn project 'Exploring the market potential of photoporation as the next generation of intracellular delivery technology for the R&D and cell therapy markets' (INTRACYTE)
  • Lieven Eeckhout, met zijn project 'Forward Slice Core' (FSC) 

Waarover gaat hun onderzoek?

Met laserlicht moleculen in levende cellen brengen

Het project van Kevin Braeckmans zal het marktpotentieel van fotoporatie als nieuwe generatie transfectietechnologie in fundamenteel onderzoek en celgebaseerde therapieën exploreren.

Het binnenbrengen van macromoleculen in levende cellen is een veel voorkomende noodzaak voor zowel fundamenteel biologisch onderzoek als biomedische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar moleculaire netwerken in cellen waarvoor moleculen moeten binnen gebracht worden die kunnen interfereren met specifieke componenten in dit netwerk. Of het produceren van genetisch gewijzigde therapeutische cellen waarvoor evenzeer specifieke biologisch actieve moleculen moeten binnen gebracht worden in de cellen om ze therapeutisch potenter te maken.

Fotoporatie is een opkomende technologie, gebaseerd op een combinatie van laserlicht en lichtgevoelige nanomaterialen, die in staat is om dergelijke moleculen binnen te brengen in een brede waaier aan celtypes, en dit op efficiënte wijze met minimale impact op gezondheid van de cellen.

Na verscheidene jaren van intensief onderzoek naar fotoporatie is het INTRACYTE project erop gericht om deze technologie verder te ontwikkelen voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek en klinische applicaties zoals celgebaseerde therapieën. Dit omvat verdere ontwikkeling van de nanomaterialen en optische instrumentatie, naast het opzetten van internationale samenwerkingen met specialisten in geselecteerde toepassingen. Het doel op het einde van het project is om een duidelijk zicht te hebben op de valorisatie-opportuniteiten van fotoporatie als een nieuwe generatie transfectietechnologie.

Naar een beter 'internet der dingen'

Het doel van het project van Lieven Eeckhout is om het innovatiepotentieel van de Forward Slice Core, een nieuwe processor core microarchitectuur, aan te tonen. De Forward Slice Core herordent instructies voor een snelle uitvoering op een hardware-efficiënte manier. Onze voorlopige resultaten suggereren dat de Forward Slice Core het potentieel heeft om de prestatie per Watt per euro met een factor 15 te verbeteren in vergelijking met een moderne superscalaire out-of-order processor. De Forward Slice Core biedt interessante mogelijkheden voor mobiele en ingebedde toepassingen, alsook het internet der dingen.

Proof of concept grants

De Proof of Concept grants, elk ter waarde van 150.000 euro, zijn aanvullende financiering die kan worden gebruikt om mogelijkheden bij bedrijven te verkennen, octrooiaanvragen voor te bereiden of de praktische haalbaarheid van wetenschappelijke concepten te verifiëren. Deze laatste injectie van 8,25 miljoen euro brengt het totale aantal door de ERC gefinancierde Proof of Concept-projecten voor 2020 op 166.

Dit was de derde en laatste ronde van de Proof of Concept calls voor 2020. De 166 Proof of Concept grants die in 2020 werden toegekend, gingen naar onderzoekers uit 21 landen. In België werden in 2020 in totaal 8 Proof of Concept grants toegekend, waarvan 4 aan UGent onderzoekers.

Het budget voor de hele Proof of Concept competitie van 2020 bedroeg 25 miljoen euro en in totaal werden 510 voorstellen geëvalueerd, met een gemiddeld succespercentage van 32%.

Contact