UGent @ Work: burger vraagt meer onderzoek naar welzijn op het werk

(16-02-2021) Uit een recente bevraging van het nieuwe onderzoeksconsortium ‘UGent@Work’ blijkt dat –binnen het domein werk en arbeidsmarkt– de Vlaming het meest wakker ligt van onderzoek naar welzijn op het werk.

De Vlaming wenst duidelijk meer onderzoek naar wat welzijn op het werk kan verbeteren. Pensioenen en ‘werkbaar werk’ komen op plaats twee en drie. 

Dat blijkt uit hun rangschikking van de voorgelegde onderzoeksthema's, met ‘welzijn op het werk’ op de eerste plaats. 90% van de bevraagden vindt dit belangrijk. Verder staan ‘werkbaar werk’ (86%) op de derde plaats en ‘burn-out’ (79%) op de vijfde plaats.

Ook in de voorstellen voor onderzoeksvragen die burgers konden doorsturen, komt het belang van welzijn op het werk naar voren. Enkele vorbeelden:

  • "Zorgt perfectionisme voor een burn-out of is het de verhoogde werkdruk waardoor mensen niet de tijd hebben om het werk volgens hun vooropgestelde kwaliteitseisen kunnen afwerken?”
  • “Zijn er spill-over-effecten van burn-out: loop je een hogere kans als je familieleden of collega's er één hadden?”

“Enigszins tot mijn verrassing komt ook de problematiek van pesten op het werk meermaals terug in de gesuggereerde vragen. We moeten met de professoren van UGent @ Work zeker in kaart brengen wat hieromtrent al geweten is en wat nog moet onderzocht worden in de wetenschappelijke literatuur.” Stijn Baert, hoofdpromotor.

Het belang dat men hecht aan welzijn op het werk als onderzoeksthema, blijkt ten slotte ook (op basis van de zelfrapportering) sterk te zijn toegenomen door de coronacrisis. Bijna 7 op de 10 respondenten geeft aan er nu meer belang aan te hechten. Enkel ‘telewerk ‘(70%) en ‘werk en digitalisering’ (64%) kregen een soortgelijke sprong in gepercipieerd belang.

Minder prioritair: migratie en gender

Een andere onderzoeksvraag waar de Vlaming van wakker ligt, zijn de pensioenen. Van de 20 voorgelegde thema’s, staat dit op de tweede plaats. Ouderen en kortgeschoolden hechten meer belang aan de pensioenen. Beleidsmakers en HR-professionals  hechten er minder belang aan dan andere burgers.

Opmerkelijk laag op het prioriteitenlijstje: meer onderzoek naar ‘migratie en de arbeidsmarkt’ (plaats 16) en naar ‘genderverschillen’ (plaats 19), al vindt ook voor deze onderwerpen een meerderheid van de respondenten meer onderzoek aangewezen.

In de bevraging werden 20 thema’s voorgelegd die deelnemers konden rangschikken. Er was eveneens ruimte voor spontane suggesties. De resultaten van de 2919 Vlamingen die ingingen op de oproep werden aangevuld met een toevalssteekproef van 500 Vlamingen, om tot een representatieve steekproef te komen.

UGent @ Work

De bevraging kadert in de lancering van UGent @ Work.

In dit onderzoeksconsortium onderzoeken 24 UGent-professoren uit 6 faculteiten gemeenschappelijke thema’s. Het gaat onder meer over  psychologen Frederik Anseel, Wouter Duyck, Filip De Fruyt en Eva Derous, econoom Stijn Baert, socioloog Piet Bracke, en gezondheidswetenschappers Els Claeys, Lutgart Braeckman en Lieven Annemans.  Ze willen nauwer samenwerken, zowel onderling als met de Vlaamse burger.

Naar aanleiding van de lancering organiseerde het consortium een bevraging naar wat Vlaamse beleidsmakers, middenveldorganisaties, HR-professionals, journalisten en andere burgers willen onderzoeken.

“Daarnaast wil UGent @ Work ook bijdragen aan meer evidence-based beleid. Dat willen we onder andere doen onder de vlag van ‘Laboratory @ UGent @ Work’. Willen overheden innoveren in hun arbeidsmarktbeleid, dan kunnen ze bij ons terecht om dit beleid in experimentele vorm uit te testen en zo na te gaan of het echt werkt (alvorens de hervorming op bredere schaal uit te rollen). Bijvoorbeeld preventief beleid rond burn-out: het is pas zinvol om er veel geld in te investeren als we eerst op kleine schaal testen wat werkt en wat niet. Net zoals bij de ontwikkeling van een geneesmiddel of vaccin.” Brecht Neyt, coördinator.

De lancering van UGent @ Work gebeurt vandaag volledig digitaal. Via een e-mail naar vijf groepen stakeholders: beleidsmakers, middenveldorganisaties, HR-professionals, journalisten en burgers die in het verleden aangaven geïnteresseerd te zijn in arbeidsmarktonderzoek. Via videoboodschappen beklemtonen Minister van werk Hilde Crevits en Rector Rik Van de Walle het belang van een interdisciplinaire samenwerking rond arbeidsmarktuitdagingen.

Verder geven de professoren van UGent @ Work deze week de resultaten van verschillende onderzoeken vrij. Dat gebeurt via media waar het consortium de komende jaren wil op inzetten: kennisclips en blogposts.

Info

Meer informatie over de doelstellingen en geplande acties van UGent @ Work is te vinden op de website van het consortium. Daar vindt u ook meer over de enquête naar wat de burger belangrijke onderzoekstopics rond werk en arbeidsmarkt acht. Morgen wordt een tweede (en laatste) deel van de enquête, omtrent het draagvlak bij de burger voor hangende arbeidsmarkthervormingen, vrijgegeven.

Brecht Neyt
T (0032) 499 16 49 92

Stijn Baert
T (0032) 486 49 27 52