UGent delegatie op bezoek in Ecuador

(01-10-2019) Van 1 tot en met 6 oktober brengt rector Rik Van de Walle samen met een UGent-delegatie een bezoek aan Ecuador. We sommen een aantal hoogtepunten van de reis op.

Universiteit Gent en Ecuador

Als een pluralistisch en sociaal geëngageerde instelling is de UGent altijd al een voorloper geweest op het gebied van internationalisering binnen het hoger onderwijs. Een positie die we verder willen versterken door onder andere samenwerkingsverbanden blijven aan te gaan met instellingen die hoger onderwijs aanbieden in landen en regio's die van strategisch belang zijn voor de UGent. In het kader daarvan brengt de rector een bezoek aan Ecuador. 

Ecuador is een klein land (256.370 km²) in de Andes-regio met een grote diversiteit aan geografische en ecologische systemen. Ecuador heeft meer dan 70 universiteiten, samen goed voor meer dan 61.000 studenten.

Ecuador is een van de meest biodiverse landen ter wereld. Onderzoek in Ecuador door de gerenommeerde natuuronderzoekers Alexander von Humboldt en Charles Darwin hielp bij de totstandkoming van de basistheorieën rond moderne geografie, ecologie en evolutionaire biologie. Vandaag vindt academisch onderzoek vooral plaats binnen de domeinen van de medische wetenschappen, behandeling van tropische en infectieziekten, landbouwtechnieken, farmaceutisch onderzoek en bio-ingenieurswetenschappen.

Join for waterOnderzoekscentra en bedrijven verbonden aan de UGent met activiteiten in Ecuador

CESAM Platform

Onder de coördinatie van prof Guido Van Huylenbroeck werden aan de UGent 5 regionale platforms opgezet: met China, Afrika, Rusland, Azië en Latijns-Amerika. Elk van deze platforms bundelt kennis over een specifieke regio en streeft naar het opbouwen en uitbreiden van kwalitatieve samenwerking met regionale partners.

CESAM PlafformHet CESAM Platform (het Midden- en Zuid-Amerika Platform), verenigt alle UGent-expertise m.b.t. deze regio, met als concrete doelstellingen:

  • Ondersteunen van nieuwe initiatieven omtrent academische mobiliteit en uitwisseling;
  • Aanmoedigen van gemeenschappelijke projecten en activiteiten m.b.t. onderzoek, onderwijs en dienstverlening;
  • Faciliteren van kennis- en expertise-uitwisseling in Latijns-Amerika;
  • Initiatieven promoten met het oog op capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs, zowel aan de UGent als in Latijns-Amerika.

 

 

Conferentie ‘Sustainable use of water’ (dinsdag 1 oktober, Guayaquil)

Op dinsdag 1 oktober vervoegt de rector samen met een UGent delegatie de conferentie ‘Sustainable use of water’, georganiseerd door de International Water Association (IWA), ESPOL en de UGent. Met prof Peter Goethals, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, als een van de keynote speakers.

The International Water Association (IWA) is an open, yet ordered platform in which both innovators and adopters of new technologies and approaches can generate creative friction. It is a place for diffusion, benchmarking and evidence.

Het doel van deze conferentie is om IWA, in samenwerking met andere belanghebbenden, verder te sturen richting de implementatie van duurzaam watergebruik op drie specifieke levensdomeinen - industrie, landbouw en steden. De focus van de conferentie ligt daarom op de concrete toepassing, de real-world focus, van technologieën en wetenschappelijke bevindingen in verband met duurzaam gebruik van water.

Bezoek aan ESPOL en alumni-event (woensdag 2 oktober, Guayaquil)

ESPOLWoensdag 2 oktober brengt de delegatie een bezoek aan Escuela Superior Politécnica del Litoral. ESPOL werd opgericht in 1958 en omvat vandaag 8 faculteiten: natural sciences and mathematics; social and humanistic sciences; geosciences engineering; maritime engineering, biological science, oceanographic sciences and natural resources; electrical engineering and computing sciences; mechanical engineering and production sciences; life of sciences; and visual design and communication.

Er zijn 26 undergraduate programma’s en 10 Master programma’s. Op vlak van onderzoek zijn er 15 research centra. Speerpunten zijn landbouw en dierlijke productie, klimaat, menselijke ontwikkeling, fundamentele wetenschap, economie, hernieuwbare energie, en industriële technologie.  

De samenwerking met ESPOL startte bij prof Magda Vincx en prof Patrick Sorgeloos. Prof. Magda Vincx coördineerde het IUS ESPOL programma in de periode 1998-2010. In 2012 startte het netwerk, dat nu gecoördineerd wordt door Prof. Peter Goethals. Na meer dan 10 jaar intensieve samenwerking werd in 2011 een cooperation agreement afgesloten tussen ESPOL en UGent. De betrokken faculteiten waren toen BW, WE, EB, IW en PP. Het akkoord werd in 2016 hernieuwd en bestendigd.

De samenwerking met ESPOL kadert vooral binnen de VLIR-UOS werking en richt zich voornamelijk op ontwikkelingssamenwerking. Ecuador is immers één van de belangrijkste partnerlanden voor VLIR-UOS.

VLIR Netwerk

VLIR UOSHet VLIR Netwerk wordt aangevoerd door de UGent en ESPOL en omvat de UA en KUL als Vlaamse partners enerzijds, en  Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Técnica del Norte en Universidad de Cuenca als Ecuadoriaanse partners anderzijds.

De doelstelling van het project is een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen ter ondersteuning van de levenskwaliteit van de Ecuadoriaanse bevolking. Verschillende academische experten op gebied van biodiscovery, water management en onderwijs zijn betrokken.

Momenteel start de tweede fase van dit programma. Tijdens deze fase zal het netwerk zich concentreren op het consolideren van de MSc-programma's die tijdens fase 1 zijn ontwikkeld, op het ontwikkelen van doctoral schools en een PhD-programma, en op het verbeteren van de interactie met belanghebbenden op academisch en onderzoeksniveau. Om deze doelstellingen te bereiken, zal het programma voortbouwen op de projecten die tijdens fase 1 zijn uitgevoerd, en een derde project integreren dat gericht is op innovatie van onderwijs en outreach aan de universiteiten.

 

Alumni- en netwerkevent

Tijdens een netwerkreceptie op woensdag 2 oktober ontmoet de rector een aantal UGent-alumni.

Een van de strategische doelstellingen van de UGent is een toename van de studentenmobiliteit tot 25% tegen het jaar 2020. Dit wil zeggen dat 25% van onze alumni een internationale ervaring zal hebben tijdens hun studieperiode. Het versterken van de relatie met onze internationale alumni is daarom een van dé prioriteiten in het internationaliseringsbeleid van de UGent. En een wereldwijd alumni-netwerk is daarbij een onmisbaar instrument.

De eerste twee internationale UGent alumni-platformen werden in 2013 in China gelanceerd, te Beijing en Shanghai. Vandaag hebben we ook alumni-platformen in de Verenigde Staten, Vietnam, de Westelijke Balkan, Tanzania, Zuid-Afrika en - sinds slechts een paar weken - in Zuid-Korea. Eerder dit jaar hebben we een mogelijk hoofdstuk in Mexico onderzocht.

We hopen dat in de komende maanden en jaren meerdere alumni-platformen in verschillende landen zullen volgen, en met dit bezoek hopen we dat dat Ecuador er een van zal zijn.

Whether you are Belgian by nationality or Ghentian through experience:  you all share a kind of “UGent-ness”, you all share the “Dare to Think” spirit, which unites you with each other and of course with us as a university. This is an asset we want to develop more, especially as we notice the success and popularity of the already existing alumni chapters.

Rector Rik Van de Walle

Galapagos en Charles Darwin Foundation (vrijdag 4 oktober, Isla Santa Cruz)

De Galapagos Archipel in de Stille Oceaan, op ongeveer 1000 km van de Ecuadoriaanse kust, is al jaren wereldwijd bekend om zijn unieke fauna en flora. De Galapagoseilanden, ongeveer 4 à 5 miljoen jaar oud, zijn vulkanisch van oorsprong.

Sinds 1959 zijn de eilanden een nationaal park. Ditzelfde jaar werd ook de Charles Darwin Foundation opgericht, ter instandhouding van de natuurlijke toestand van de eilanden. Ook de oceaan eromheen is uitgeroepen tot een zeereservaat.

Sinds 1978 staan de eilanden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en in 1981 werd dit met het zeereservaat uitgebreid.

Charles Darwin

Charles Darwin bezocht de eilanden in september en oktober 1835, tijdens zijn reis aan boord van de Beagle.

Terwijl de bemanning de archipel in kaart bracht, bezocht hijzelf de eilanden.  Hij verzamelde tal van planten en dieren, en bestudeerde de geologie. Van de waarnemingen van Darwin op de Galápagos Eilanden zijn die van de vinkensoorten het bekendst. De snavels van de vinken bleken per eiland te verschillen, al naar gelang het aanwezige voedsel op het eiland. Maar ook zijn waarnemingen van spotlijsters, land- en zeeleguanen en reuzenschildpadden hebben zeer zeker een rol gespeeld bij de ontwikkeling van Darwin’s evolutietheorie.

Dit leidde tot zijn beroemde werk “on the origin of species by means of natural selection” in 1859.

Bartolome-Island-in-the-Galapagos-Islands-.jpgVandaag zijn tal van onderzoekers actief op de Galapagos eilanden, vanuit de UGent en HO Gent maar ook van andere (Vlaamse) universiteiten. De rector brengt een bezoek aan een aantal UGent-projecten ter plaatse:

  • Prof Marleen de Troch: Onderzoek van de mariene biodiversiteit, zowel langs de kust als in open oceaan. De biodiversiteit van kleine ongewervelde dieren wordt onderzocht omdat zij snel reageren op vervuiling en stress in het milieu. Ze spelen een zeer belangrijke rol als voedsel voor vissen en dus finaal ook voor de mens.
  • Prof Philippe De Maeyer brengt met drones en 3D-modellen de bewoning langs de kust systematisch in kaart en voert hier analyses op uit.
  • Prof Pieter Spanoghe brengt pesticiden en organisch polluenten in kaart.
  • Prof Peter Goethals: Water cycle & integrated water management.
Ons onderzoek verbetert de levenskwaliteit van zowel de lokale bevolking als van de bijzondere ecosystemen. We willen iedereen kunnen voorzien van drinkbaar water zonder dat de natuur hiervan de dupe wordt. Om zout oceaanwater om te zetten in drinkbaar water is erg veel technologie én brandstof nodig. Een eiland vormt een extra uitdaging voor ons wateronderzoek omdat het zo onderhevig is aan milieu- en klimaatschommelingen. Bovendien moeten we rekening houden met een fluctuerend toeristenaantal. Via intelligente technologieën streven we naar meer duurzaamheid op de eilanden, door de productie slimmer af te stemmen op noden. Wat we leren op de Galapagos, is van bijzonder nut voor inzichten voor ons milieubeleid op veel plaatsen op aarde (eilanden, vaste land, etc.), maar ook bij het ontwikkelen van ecosystemen op Mars.

Prof Peter Goethals
Lees meer artikels over: