De UGent haalt band aan met 10 topuniversiteiten in China en ondertekent 6 samenwerkingsakkoorden

(17-11-2019) Van 18 november tot 23 november 2019 bezoekt vice-rector Mieke Van Herreweghe samen met een delegatie UGent’ ers China.

Bedoeling van de trip is nieuwe onderzoeksmogelijkheden in kaart te brengen en bestaande samenwerkingsverbanden uit te diepen en te versterken.

De delegatie vervoegt op bepaalde momenten de Belgische economische handelsmissie onder leiding van prinses Astrid maar legt tijdens de missie eigen accenten door in één week tijd maar liefst 10 partnerinstellingen te bezoeken

Al meer dan 40 jaar beschouwt de Universiteit Gent China als een bevoorrechte partner op vlak van onderzoek, opleiding en maatschappelijke valorisatie. Vooral de laatste jaren wordt in steeds meer verschillende wetenschappelijke disciplines samengewerkt.

Universiteit Gent en China: een aantal cijfers

  • Meer dan 100 Chinese master- en PhD-studenten behaalden de afgelopen jaren een diploma aan de UGent.
  • In het academiejaar 2018-2019 telde de UGent 556 Chinese studenten en onderzoekers.
  • Voor het academiejaar 2019-2020 zijn al 524 Chinese studenten en onderzoekers ingeschreven aan de UGent, waaronder 463 (doctoraat)studenten en 61 uitwisselingsstudenten.
  • Meer dan 50 actieve samenwerkingsovereenkomsten voor uitwisseling van studenten en personeel met Chinese partnerinstellingen
  • 6 overeenkomsten voor een Joint Laboratory met een Chinese partneruniversiteit (en 3 in de pijplijn die tijdens missie in China getekend worden).
  • Meer dan 4000 co-publicaties door Chinese en UGent-onderzoekers.
  • De eerste twee internationale alumni platformen werden in China gelanceerd, in 2013 te Beijing en Shanghai. En gezien het succes van deze twee afdelingen van ons internationale alumni-netwerk, werd intussen een derde gelanceerd, in Chengdu, in november 2017. Allen samen goed voor 200 alumni die de UGent actief vertegenwoordigen in het buitenland.

6 dagen, 10  topuniversiteiten, 6 akkoorden

De UGent wil met een bezoek aan tien partnerinstellingen de samenwerking stimuleren en nieuwe onderzoekskansen creëren.

Renmin-University-of-China-logo.pngRenmin University (15 november 2019)

De UGent zal een samenwerkingsovereenkomst tekenen met maar liefst 3 ‘schools’ van Renmin University. Aan de UGent zijn de vakgroepen Archeologie, Geografie en Talen en Culturen, de vakgroep Geografie en de faculteit Wetenschappen betrokken. Beide universiteiten werken samen rond sociale wetenschappen, humane wetenschappen, economische wetenschappen en managementwetenschappen. Dit akkoord zal getekend worden op maandag 18 november in de officiële ondertekeningsceremonie van de Belgische Economische Missie in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid.

 

Chinese-Academy-of-Social-Sciences.jpgThe Chinese Academy of Social Sciences / Institute of World Religions (18 november 2019)

Departement Talen en Culturen van de UGent onderzoekt de mogelijkheden tot uitbreiding van hun onderzoekssamenwerking met verschillende instituten onder CASS.

 

 

BNU.pngBeijing Normal University (18 november 2019)

BNU en UGent hebben sinds 2007 een overeenkomst met de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. In 2016 werd deze samenwerkingsovereenkomst uitgebreid tot de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte (Prof. Ann Heirman) en Ingenieurswetenschappen en architectuur (Prof. Jelle Saldien). De faculteit Rechten werkt sinds 2018 samen met de universiteit om zowel studentenuitwisseling als onderzoekssamenwerking te stimuleren. Tijdens deze missie wordt een uitbreiding van het bestaande samenwerkingsovereenkomst ondertekend naar  de faculteit Wetenschappen (Prof. Philippe De Maeyer).

 

 

Nanjing_University.pngNanjing University (19 november 2019)

Samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

 

 

 

 

Southeast_University_logo.png

Southeast University (19 november 2019)

Sinds 2013 is er structureel contact. De UGent ondertekent tijdens dit bezoek een samenwerkingsovereenkomst voor de uitwisseling van studenten en personeel tussen de ‘School of Civil Engineering” en de “School of Architecture” en de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

 

 

Nanjing_Forestry_University.pngNanjing Forestry University ( 19 november 2019)

Samenwerking met faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep omgeving en onderzoekscentrum ‘Woodlab’.

Ondertekening ‘Joint Lab’ overeenkomst met de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, vakgroep Geneesmiddelenleer (Prof. Stefaan De Smedt). Er wordt al een tijd samengewerkt op vlak ‘biobased functional materials’. In oktober 2016 werd Stefaan De Smedt  aan de NFU aangesteld als ‘Specially Appointed professor’.

 

 

Nanjing_Agricultural_University_logo.pngNanjing Agricultural University  (19 november 2019)

De focus wordt gelegd op meer internationale samenwerkingsprojecten en de uitwisseling van proffen en studenten.

De samenwerkingsovereenkomst wordt vernieuwd met de faculteiten bio-ingenieurswetenschappen, farmaceutische wetenschappen en wetenschappen (Prof. Stijn Speelman, Prof. Sarah De Saeger, Prof. Wim Bert)  

 

 

Shanghai University.pngShanghai University  (20 november 2019)

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en Shanghai University werd ondertekend in juni 2017 (Prof. Ann Heirman). Het gaat om de uitwisseling van studenten en personeel, gezamenlijke doctoraten en wetenschappelijk onderzoek .

 

 

 

Zhejiang_University_Logo_svg.png Zhejiang University (21 november 2019)

Een groot aantal personeelsuitwisselingen vond al plaats tussen de Universiteit Gent en Zhejiang University . Verschillende faculteiten zijn hierbij betrokken. Het zwaartepunt ligt bij de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur onder meer rond het thema ‘Recycled Aggregates for Concrete and Bridge Monitoring’(Prof. Luc Taerwe).  Binnen dezelfde Faculteit werkt ook de Photonics Research Group (Prof. Roel Baets) samen met de afdelingen die actief zijn op het gebied van optica en fotonica. Bovendien behaalden verschillende studenten van de Zhejiang University hun doctoraat aan de vakgroep bouwkundige constructies van de UGent.

De Faculteit Farmacie (Prof. Sarah De Saeger) werkt samen op het gebied van voedselveiligheid en voedselverontreinigingen.

Het TechTransfer Office van de UGent beoogt de concretisering van de samenwerking in het kader van het akkoord dat vorig jaar getekend werd met the Industrial Technology Research Institute van Zhejiang University.

 

Sichuan_University_logo.pngSichuan University (22 november 2019)

De eerste samenwerkingsovereenkomst met de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen was er in 2012. De meest recente verlenging van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats in maart 2017: dat gebeurde met de Faculteit politieke en sociale wetenschappen (Prof. Jan Orbie), de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (Prof. Luc Taerwe)  de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Prof. Ann Heirman) en de faculteit Farmaceutische wetenschappen (Stefaan De Smedt).

In 2018 werd een overeenkomst getekend voor de oprichting van het ‘Joint Laboratory for Additive Manufacturing - 3D Printing’. Prof. Ludwig Cardon van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur is de coördinator van dit Joint Lab.