UGent koploper in aantal Erasmus Mundus Joint Master Degree-projecten

(09-07-2020) Een recente studie in Higher Education Policy toont de centrale rol van de UGent in het Erasmus Mundus Joint Master Degree-programma.

In het artikel Europeanizing Universities: Expanding and Consolidating Networks of the Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme (2004–2017) in Higher Education Policy worden de intra-universitaire netwerken in kaart gebracht die tot stand zijn gekomen tussen 2004 en 2017 binnen het Erasmus Mundus Joint Master (EMJMD) programma. De auteurs analyseerden 351 opleidingen/projecten. Het artikel bevestigt dat de UGent absolute koploper is in het aantal gecoördineerde EMJMD-projecten.

Er liepen 13 projecten tot 2017, wat goed is voor €40 miljoen, in hoofdzaak bestemd voor beurzen. Wat het totaal aantal deelnames (coördinator + partner) samen betreft, staan we op de vijfde plaats. Het overzicht met huidige EMJMDs aan de UGent, kan je vinden op het studentenportaal.

Deze afbeelding uit het artikel (in het artikel op p.14) geeft weer hoe zeer onze instelling centraal staat in de intra-institutionele netwerken die uit deze projecten/opleidingen zijn ontstaan. De cirkel die de zn. ‘degree of centrality’ weergeeft, is voor de UGent iets kleiner dan voor een beperkt aantal andere instellingen: dat laat zich mogelijks verklaren door het feit dat de UGent-consortia iets kleiner zijn en/of de UGent vaker met dezelfde partners werkt, een teken van een stabiele en kwalitatieve samenwerking.

Het DG EAC van de Europese Commissie vindt in de studie tevens bevestiging van de eigen beleidsambities die er waren bij de opstart van Erasmus Mundus inzake de Europeanisering van het hoger onderwijs; gelijkaardige ambities aan deze die nu ook deel uitmaken van het EUn-initiatief.

Eén kanttekening: de studie beschouwt de banden tussen instellingen, maar het initiatief voor het opzetten van EMJMDs bevindt zich in hoofdzaak aan onze instellingsbasis, en de internationale banden zijn er dus in de eerste plaats tussen de betrokken docenten, binnen de eigen discipline. Dit geeft dus eerder de graad weer waarin UGent-docenten een eigen netwerk hebben, waarmee ze binnen deze competitie op basis van excellentie de meest geïntegreerde vorm van internationale onderwijssamenwerking zijn aangegaan (i.e. gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van de opleiding, gezamenlijk diplomeren).