UGent neemt deel aan economische missie naar Mexico

(15-02-2019) Van 16 tot en met 23 februari brengt vicerector Mieke Van Herreweghe samen met een UGent-delegatie een bezoek aan Mexico. We sommen een aantal hoogtepunten van de reis op, inclusief een interactieve kaart van de reis.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel organiseert jaarlijks twee economische zendingen. Van 16 tot 23 februari 2019 wordt een gezamenlijke economische missie naar Mexico georganiseerd onder het voorzitterschap van H.K.H Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. Een delegatie van de UGent vervoegt de missie, samen met de vicerector.

UGent - Mexico

Als een pluralistisch en sociaal geëngageerde instelling is de UGent altijd al een voorloper geweest op het gebied van internationalisering binnen het hoger onderwijs. Een positie die we verder willen versterken door onder andere samenwerkingsverbanden blijven aan te gaan met instellingen die hoger onderwijs aanbieden in landen en regio's die van strategisch belang zijn voor de UGent. In het kader daarvan brengt de vicerector een bezoek aan Mexico.  

Het CESAM PlatformCESAM Plafform

De Universiteit Gent heeft een lange samenwerkingstraditie met hogeronderwijsinstellingen in Latijns-Amerika. Het CESAM Platform verenigt alle UGent-expertise m.b.t. deze regio, met als concrete doelstellingen:

  • Ondersteunen van nieuwe initiatieven omtrent academische mobiliteit en uitwisseling;
  • Aanmoedigen van gemeenschappelijke projecten en activiteiten m.b.t. onderzoek, onderwijs en dienstverlening;
  • Faciliteren van kennis- en expertise-uitwisseling in Latijns-Amerika;
  • Initiatieven promoten met het oog op capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs, zowel aan de UGent als in Latijns-Amerika.

Bezoek aan de National Autonomous University of Mexico (18 februari, Mexico City)

De National Autonomous University of Mexico (UNAM) is met 350.000 studenten en 67.022 personeelsleden de grootste universiteit van Mexico.

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (prof. Ilse Logie en prof. Renata Enghels) werkt al drie jaar samen met UNAM, een samenwerking die tijdens dit bezoek vastgelegd wordt in een nieuwe bilaterale overeenkomst. Dit nieuw samenwerkingsakkoord biedt onze UGent-studenten o.a. nog meer de mogelijkheid om de Spaanse taal te beheersen én in nauw contact te komen met de rijke Latijns-Amerikaanse cultuur.

Een eerste Mexicaans alumni-event (18 februari, Mexico City)

Maandag 18 februari staat er een eerste, informele kennismaking met een aantal Mexicaanse alumni op de planning. Alle UGent-alumni in Mexico werden hiervoor uitgenodigd. De bedoeling is om het internationale alumnibeleid van de UGent toe te lichten, en te polsen naar een eventueel draagvlak voor toekomstige plannen in dit kader.

UGent-alumni in Mexico

  • 2014-2015: 39
  • 2015-2016: 38
  • 2016-2017: 31
UGent-alumni in Mexico.PNG

Seminar ‘Smart Cities’ (19 februari, Mexico City)

Het UGent-bezoek aan Mexico kadert binnen een economische missie en dit in nauwe samenwerking met de gewestelijke instellingen voor buitenlandse handel (zoals bijvoorbeeld Flanders Investment & Trade) en de FOD Buitenlandse Zaken. Het is een multisectorale zending, waarbij de focus ligt op de agro-voedingssector.

Op initiatief van prof. Peter Goethals vindt op dinsdag 19 februari het seminar Smart Cities plaats. Een samenwerking met ULiège en de UGent. Prof. Goethals zal spreken over water en afvalverwerking. “Water underpins every aspect of human and environmental existence. The severe water challenges facing the world today require an unprecedented global response”, prof. Goethals.

 

Bezoek aan de ruïne stad Edzna  (21 februari, Campeche)

De samenwerking met Mexico, in het bijzonder met INAH (National Institute of Anthropology and History), en de UGent Vakgroep Geografie gaat terug tot een project van prof. Philippe De Maeyer dat in 2007-2010 werd uitgevoerd door de UGent met financiering van BELSPO. Het project was deel van een reeks van projecten die door UNESCO en BELSPO aan de UGent (Vakgroep Geografie) werden toevertrouwd met betrekking tot de vrijwaring of de nominatie van Werelderfgoed.

Alle projecten hebben naderhand geleid tot verder onderzoek tussen de UGent en lokale onderzoekers/-instellingen: bijvoorbeeld onderzoek in de staat Campeche.

In november 2013 startten een aantal UGent-onderzoekers (Bart De Wit, Britt en Cornelis Stal) met het in kaart brengen van de Maya tempels in de ruïnestad Edzna in 3D. Dergelijke 3D-modellen kunnen de INAH helpen met het managen en conserveren van het Mexicaanse cultureel erfgoed.

Meer informatie: Ednza 3D

 

 

 

 

 

 

 

Edzna.PNG