UGent opent nieuwbouw Industrial Design Center in Kortrijk

Prof.dr.ir. Jan Detand (desgin engineering en maakindustrie 4.0) (vergrote weergave)

Prof.dr.ir. Jan Detand (desgin engineering en maakindustrie 4.0)

(23-05-2019) Op 20 juni opent de UGent, samen met Howest, officieel de nieuwbouw van het Industrial Design Center in Kortrijk. De design.nexus onderzoeksgroep ontplooit zich als een bruggenbouwer tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie.

In een groene, inspirerende omgeving worden in het Industrial Design Center op de Kortrijkse Campus van de UGent de innovatieve producten van morgen bedacht, vormgegeven en getest. De UGent breidde, samen met Howest, het bestaande gebouw uit met een nieuwbouw, die op 20 juni officieel de deuren opent. Studenten van de UGent (Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen) en Howest (Industrieel Productontwerpen) delen er, omgeven door maquettes, de infrastructuur.

Eind november vorig jaar stelde de UGent nog twee nieuwe opleidingstrajecten industrieel ingenieur voor op Campus Kortrijk. De bedoeling is  om nog nauwer samenwerken met de regio en de industrie.

Om industrieel ingenieurs te leveren die bedrijven vandaag en in de toekomst nodig hebben, wil de UGent Campus Kortrijk haar bijzondere expertise in de domeinen industrieel ontwerpen, machine- en productieautomatisering en circulaire bioprocestechnologie nog sterker in haar opleidingen verankeren.

Deze ambitieuze plannen hebben geleid tot twee nieuwe en unieke opleidingstrajecten voor industrieel ingenieurs, naast de bestaande opleiding industrieel ontwerpen. het Industrial Design Center is een belangrijke hub binnen het UGent ecosysteem.

 

Broeinest voor creativiteit

 

Het Industrial Design Center (IDC), de centrale uitvalsbasis, was te klein geworden voor de 500 studenten productontwerp van de UGent en Howest. Het gebouw werd fors uitgebreid tot een 3400m2 groot broeinest voor creativiteit. Het nieuwe gebouw gaat meteen gepaard met vernieuwde ambities op vlak van multidisciplinair onderzoek en kleinschalige productie.

 
Traditioneel vindt momenteel de expo van de eindwerken van de studenten plaats. De expo is het voorlopige eindpunt van een intensief innovatie- en creatieproces van jonge ontwerpers die er hun werk voor het eerst tonen aan een breed publiek. Velen vliegen uit om bijkomende ervaring op te doen bij gerenommeerde bedrijven; anderen willen meteen op eigen benen staan en zijn hierbij steeds vaker op zoek naar een vruchtbare omgeving waar ze, met behulp van het beste professioneel materiaal, hun eigen creaties kunnen laten groeien. Hieronder 2 voorbeelden van werkende prototypes:

 

Barbecook (Michiel Caron):idc barbecook

Huidige situatie: één persoon aan de barbecue terwijl de rest de bijgerechten voorbereidt of geniet van een drankje.

Nieuwe situatie: met dit 360 graden-model wordt de BBQ als het ware een kookeiland waarrond je samen het eten bereidt en proeft. Dit zorgt voor extra  beleving en interactie.Bovendien is er nog de Barbecook-applicatie die de gebruiker begeleidt van begin tot eind bij alle aspecten van een ideaal BBQ-evenement.

 

idc braceBrace (Michelle Vandepoelle van Aqtor!):

Bij de conventionele productiemethode van een brace gaat veel materiaal verloren. Ook ervaren de gebruikers een zeker stigma door het opvallend (onaantrekkelijke) uiterlijk ervan. Door in te zetten op 3D-printing verbruik je niet meer materiaal dan nodig. Bij deze techniek kan de klant ook eigen motieven/patronen/openingen aanbrengen zonder dat dit de productie complexer of duurder maakt.

 

Tot voor kort moest de opleiding studenten, die verder op hun ontwerp wilden werken, laten gaan. Er was onvoldoende ruimte om ze een thuishaven te kunnen bieden. Nu verandert dit, want naast een onderwijs- en onderzoeksplek wil het Industrial Design Center ook een site vormen waar jonge ontwerpers rustig kunnen opschalen. Met professioneel materiaal zoals lasercutters, waterjetmachines of spuitmachines heeft het Industrial Design Center alles in huis om kleine reeksen producten van industriële topkwaliteit te maken. 

Het IDC is een platform waar onderwijs, onderzoek en industrie elkaar kunnen ontmoeten om nieuwe samenwerkingen op te zetten die een antwoord kunnen bieden op de nieuwe uitdagingen waar onze traditionele maakindustrie voor staat.

design.nexus onderzoeksgroep

De nieuwbouw kwam er om het groeiend aantal studenten op te vangen, maar laat ook toe om de technieken per technologie te groeperen. De onderzoekers van de UGent beschikken over de volledige bovenverdieping van het open kenniscentrum, maar de ruimte staat ook ten dienste van de industriële contacten. In het IDC klopt het hart van de design.nexus onderzoeksgroep. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘nectere’ en verwijst naar ‘een verbinding of reeks verbindingen tussen twee of meerdere dingen’ of ‘een knooppunt’.

“We merken dat de industrie veel vragen heeft”, zegt Jan Detand. “Vragen over hoe er concreet moet worden tewerk gegaan en hoe iets economisch rendabel kan zijn. Wij slaan de brug tussen de nieuwe methodes en de industrie door oplossingen aan te reiken. We zijn klaar voor de veranderingen die op ons afkomen. Bedrijven die willen overleven moeten mee zijn met de Industrie 4.0 tendensen en mogen de trein niet missen.”

.education, .sustainability, .industry

De design.nexus onderzoeksgroep wil binnen de UGent uitgroeien tot het referentie-expertisecentrum in design. De onderzoeksgroep bouwt bruggen tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie. Ze doet dat in het domein van technologiegedreven ontwerp, maar focust ook op veranderprocessen van innovatieve product-dienstsystemen en consumptie-productiesystemen. Design.nexus onderzoekt, ontwikkelt en test samen met de industrie en organisaties uit publieke en private sectoren interdisciplinaire ontwerpstrategieën en praktijkvoorbeelden.

Jan Detand: “We brengen probleemgestuurd en projectgebaseerd leren in de praktijk door bedrijfsdoelen van industriële partners af te stemmen op maatschappelijke uitdagingen en noden. We hebben een aantal accenten gelegd zoals de leerlijnen rond duurzaamheid of de circulaire economie, en de tendens naar slimme producten. We zetten nog meer in op systeemgericht ontwerpen en spelen ook in op de sociale economie en gezondheidszorg.”

Een mooi voorbeeld is de prijs die een doctoraatsstudent Industrieel Ontwerpen in samenwerking met het UZ Gent mocht in ontvangst nemen. Ze kregen de James Dyson Award voor de ontwikkeling van een nieuw toestel voor het bestralen van borstkankerpatiënten in de buikligpositie. Met deze breastboard kan de bestraling preciezer gebeuren, blijven vitale organen zoals het hart en de longen beter gespaard en verloopt de behandeling veel comfortabeler.

De design.nexus onderzoeksgroep wordt geleid door vier stafleden: associate Prof.dr.ir. Jan Detand (desgin engineering en maakindustrie 4.0), assistant Prof. Jan Devos (IT – innovatiemanagement en ondernemerschap), assistant Prof. Marina Emmanouil (desgin onderwijs en methodologie), postdoc Dr. Francesca Ostuzzi (systematisch design en duurzaamheid

Meer info

Persdienst UGent

T 09 264 82 78

M 0472 96 82 81