UGent zoekt deelnemers voor onderzoek naar online cognitieve training voor hervalpreventie van depressie

(28-02-2023) Universiteit Gent zoekt mensen (18-65 jaar) die voorheen een depressie hebben gehad en inmiddels minstens 3 maanden zijn hersteld voor deelname aan een onderzoek naar een online cognitieve training die herval van depressie tegengaat.

Deelname aan de studie verloopt in 6 fasen:

1) Een kort telefonisch interview om na te gaan of u in aanmerking komt voor deelname aan de studie.

2) Een bezoek aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent) OF in psychologenpraktijk in De Linde 47 in Sint-Kruis (Brugge), waar u vragenlijsten zal invullen die oa. peilen naar uw geschiedenis van depressieve klachten. U voert ook twee computertaken uit die uw cognitief functioneren in kaart brengen.

3) Een online training die u thuis op uw eigen computer uitvoert, 1 sessie (15 minuten) per dag. Het aantal dagen/sessies dat u uitvoert is afhankelijk van de groep waar u in belandt. Toewijzing aan een groep gebeurt willekeurig. Er zijn 6 groepen van respectievelijk 0, 1, 5, 10, 15 en 20 sessies.

4) Een tweede bezoek aan de faculteit, waar u dezelfde vragenlijsten en computertaken zal doorlopen als in fase 2.

5) Een follow-up na 3 maanden na start van de studie, waarin u gevraagd zal worden vragenlijsten in te vullen en 1 computertaak te doen. U hoeft hiervoor niet naar de faculteit te komen en kan deze follow-up volledig thuis doorlopen met uw eigen computer.

6) Een follow-up na 6 maanden na start van de studie, inhoudelijk identiek aan fase 5. Voor uw deelname aan het onderzoek krijgt u een vaste onkostenvergoeding van 40 euro na het doorlopen van de studie.

  • Doelgroep: Personen tussen de 18 en 65 jaar die voorheen leden aan depressie en momenteel minstens drie maanden hersteld zijn, komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.
  • Uiterste datum: 31-01-2024
  • Vakgroep: Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
  • Naam: PrevenD
  • Website: https://cogtrain2.ugent.be/nl/about-us
  • E-mail: cogtraining2@ugent.be
  • Telefoon: 09 264 91 07