UGent zoekt jongeren (12-18 jaar) voor een grootschalig onderzoek naar emotionele problemen bij adolescenten

(23-09-2023) UGent zoekt jongeren (12-18 jaar). Door een vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan een studie met fysiologische metingen, willen de onderzoekers meer te weten komen hoe emotionele problemen in de adolescentie ontstaan en persisteren.

Deelnemende jongeren vullen thuis een vragenlijst (30 minuten) in over emotionele, gedragsmatige, en stressgerelateerde variabelen vooraf een labonderzoek (1 uur) op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (UGent) waarbij de hartslag en de huidgeleiding gemeten worden (door middel van een elektrocardiogram toestel) tijdens het kijken naar enkele film clips. Op de dag van het labonderzoek zal er ook gepeild worden naar algemene gezondheids- en leefstijlvariabelen. De procedure is volkomen veilig en werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van het UZ Gent. Er zal toestemming gevraagd worden om de gegevens te mogen gebruiken voor een wetenschappelijk studie naar de risicofactoren van het ontstaan en persisteren van symptomen van emotionele problemen (zoals depressie en angst) bij jongeren. Als bedanking krijgen de deelnemers een Bol.com bon ter waarde van 10 euro. Deelnemen kan door een mail te sturen naar Heleen.Goemaere@UGent.be, waarna er een afspraak kan geboekt worden voor het labonderzoek. De labonderzoeken gaan door tijdens de herfstvakantie 2023.  • Doelgroep: We zijn op zoek naar jongeren (zowel meisjes als jongens) van 12 tot en met 18 jaar die willen deelnemen aan ons onderzoek, genaamd de 'Into My Heart' studie. Deelnemende jongeren mogen op dit moment niet in psychologische begeleiding zijn (eerdere hulpverlening is geen probleem), hebben geen cardiovasculaire problemen, en hebben toestemming voor deelname van één van hun ouders nodig indien minderjarig.
  • Uiterste datum: 2023-12-31
  • Vakgroep: Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
  • Naam: Heleen Goemaere (Klinische Ontwikkelingspsychologie)
  • Website: https://www.ugent.be/pp/vopspsy/nl/onderzoek/onderzoeksgroepen
  • E-mail: Heleen.Goemaere@UGent.be