Interfacultaire lezingen- en gesprekkenreeks brengt alfa’s, bèta’s en gamma’s dichter bijeen

(23-09-2021) Hoe brengen we de verschillende wetenschapsdisciplines dichter bij elkaar? Die denkoefening is aan de UGent al even bezig en leidde tot UNIVERSITAS, een lezingen- en gesprekkenreeks die start op 5 oktober.

Het doel is de dialoog op gang te brengen tussen zowel UGent-onderzoekers als studenten uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

De UGent streeft naar meer kruisbestuiving tussen de universitaire opleidingen. Vanaf dit academiejaar starten we daarom met UNIVERSITAS, een educatief-transdisciplinair project.

Gespreid over twee academiejaren, met zes bijeenkomsten per academiejaar, moet het de kloof tussen de alfa’s, bèta’s en gamma’s kleiner maken en het gesprek bevorderen.

Proffen en studenten

Concreet gaat het over lezingen en gespreksessies, ook proeflessen, over de wetenschappelijke disciplines heen, waarbij vanuit onderzoeksculturen wordt gereflecteerd over wetenschap, kunst en maatschappij. Zowel professoren, assistenten en wetenschappelijk personeel als studenten gaan met elkaar in dialoog.

Op 5 oktober in Paviljoen Vandenhove (19.30u-21u) vindt de eerste bijeenkomst plaats: ‘Wetenschap als cultuur. Een gesprek tussen wetenschapsdisciplines’. Moderator Yves T’Sjoen gaat in gesprek met Johan Braeckman, Tessa Kerre en Marc van Montagu.

De sessies zijn er vooral om te leren, gedachten uit te wisselen en met elkaar en het publiek (docenten en studenten) in dialoog te gaan. Ze passen binnen een bredere denkoefening, die uiteindelijk moet leiden tot de oprichting van een universiteitsbreed initiatief. In samenwerking met de HoGent. De invulling van de bijeenkomsten verschilt telkens weer. Van een debat met een moderator tot lezingen aangevuld door een gesprek én minicolleges, georganiseerd in een Gents cultuurhuis, De Krook, het GUM of een andere locatie aan de UGent.

Het volledige programma voor dit academiejaar:

  • 5/10/21 Moderator Yves T’Sjoen - 'Wetenschap als cultuur. Een gesprek tussen wetenschapsdisciplines'
  • 9/11/21 Moderator Johan Braeckman - 'De humanities: veerman tussen de culturen?'
  • 18/01/22 Moderator Piet Hoebeke - 'Is er meer genderfluïditeit omdat dit meer in beeld komt via de allerlei media of is het enkel meer zichtbaar'
  • 08/02/22 Moderator Marc Cools - 'Kunstige criminaliteit'
  • 08/03/22 Moderator Herwig Reynaert - 'Sport als maatschappelijk fenomeen: exclusief en inclusief'
  • 10/05/22 Moderator Pieter Spanoghe - 'De evolutie van onze voetafdruk op de Galapagoseilanden'