Universiteit Gent richt Leerstoel Etienne Vermeersch op

(20-09-2019) Om de intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere houden, gaat de UGent van start met de interfacultaire Leerstoel Etienne Vermeersch. Filosoof Maarten Boudry wordt de eerste leerstoelhouder.

In januari van dit jaar overleed Etienne Vermeersch. Al vrij snel na de vele terugblikken op zijn leven en werk gingen, zowel binnen als buiten de universiteit, stemmen op om zijn intellectuele nalatenschap verder te bouwen.

Voor de concrete invulling hiervan bracht rector Rik Van de Walle verschillende mensen samen die in nauw contact hadden gestaan met Vermeersch. Het idee ontstond om een interfacultaire Leerstoel Etienne Vermeersch op te richten.

Als eerste leerstoelhouder werd filosoof Maarten Boudry gekozen. Hij zal deze taak vier jaar op zich nemen.

“De insteek van de leerstoel is, het motto van de UGent getrouw: ‘Durf (dwars)denken’. Etienne Vermeersch was immers een volstrekt onafhankelijke denker, die er niet voor terugdeinsde om gevoelige onderwerpen aan te snijden of controversiële standpunten in te nemen, op voorwaarde dat hij die ‘grondig had bestudeerd’. Het beoogde profiel van de  leerstoelhouder was dan ook iemand die, geheel in de geest van Etienne Vermeersch, de controverse niet schuwt maar daarbij steeds op een rationele en wetenschappelijk verantwoorde manier te werk gaat. Maarten Boudry voldoet perfect aan deze omschrijving.” Rector Rik Van de Walle

Groot debatEtienne Vermeersch

 Wat de concrete uitwerking van de leerstoel betreft, liggen intussen al enkele ankerpunten vast. Zo zal jaarlijks, rond de sterfdatum van Vermeersch, een groot debat georganiseerd worden waarin de verschillende sprekers de degens kunnen kruisen over een heet hangijzer, dat zich op het kruispunt bevindt van wetenschap en samenleving.

De leerstoelhouder zal een openingscollege voor nieuwe studenten uit alle faculteiten verzorgen, aan het begin van elk academiejaar. Het is de bedoeling dat de studenten kennismaken met de wetenschappelijke methode, het belang van kritisch denken en de plaats van wetenschap in de samenleving.

 Tot slot worden vier lezingen per jaar georganiseerd waarin wetenschappelijke experten een maatschappelijk relevant thema behandelen, voortbouwend op het gedachtegoed van Vermeersch. De lezingen kunnen onderwerpen behandelen als bio-ethiek, ecologie en klimaat, artificiële intelligentie, levensbeschouwing en maatschappij, scepticisme of pseudowetenschap.

Geen postume spreekbuis

 

Maarten Boudry zelf toont zich alvast verheugd met zijn nieuwe opdracht:

“Dit is een bijzonder grote eer. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Etienne Vermeersch en die bewondering is alleen maar gegroeid van zodra ik hem beter leerde kennen. Ik ben blij dat ik hem een vriend mocht noemen. Dat gezegd zijnde: het is niet de bedoeling dat ik als leerstoelhouder een soort “vervanger” van Etienne ga worden of zijn postume spreekbuis. Dat zou hij zelf ook niet gewild hebben. Van blinde devotie of gedweep hield hij niet. Wel van rationeel onderbouwde meningsverschillen en van het open debat en het is ook vanuit die optiek dat ik de leerstoel vorm wil geven. Helemaal in het verlengde van “Durf (dwars)denken”. Ik denk dat dat de beste manier is om hem eer te betonen.”

 

Meer info

 

Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81

Lees meer artikels over: