UGent wordt meter van 8 graven van oud-professoren

Westerbegraafplaats Gent (vergrote weergave)

Westerbegraafplaats Gent

(20-06-2018) De Universiteit Gent ondertekent op 20 juni op de Westerbegraafplaats een overeenkomst met de Stad Gent voor het onderhoud van 8 historische grafmonumenten van voormalige UGent-professoren.

Sinds 1 november 2015 kunnen particulieren, verenigingen, bedrijven of overheidsinstellingen het peter-/meterschap opnemen van een grafmonument. Ze engageren zich om een graf te onderhouden dat uniek en waardevol is, en waarin een bekende of minder bekende figuur begraven ligt.

(Meer dan) 200 jaar Universiteit Gent

Eén van de aandachtspunten van de feestelijkheden in het kader van het 200-jarig bestaan van de UGent in 2017, was de band tussen de universiteit en de openbare ruimte in de stad beter zichtbaar te maken. De universiteit koppelt daar nu een vervolg aan door het meterschap op te nemen voor een reeks opmerkelijke grafmonumenten van voormalige medewerkers.
In deze eerste fase gaat het om acht graven op de Westerbegraafplaats. Het zijn de graftekens van academici die zowel in de geschiedenis van de UGent als van de stad een belangrijke rol hebben gespeeld en die behoorden tot een de vier stichtende faculteiten van de universiteit, nl. de toenmalige faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Wetenschappen en Geneeskunde.

 

Het meterschap houdt in dat de universiteit de materiële zorg voor deze grafmonumenten opneemt. Maar zoals het een wetenschappelijke instelling past, werden deze graftekens ook aan een kunsthistorische analyse onderworpen. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met het publiek dat de Westerbegraafplaats bezoekt, via een gedenkplaat voor elk graf met daarop een QR-code. De bezoeker kan op die manier een bevattelijke digitale fiche raadplegen met meer informatie over deze grafmonumenten.


De grafmonumenten waarvoor de overeenkomst nu wordt ondertekend, zijn van de volgende academici.

 

            Auguste Wagener (1829-1896)

Auguste Wagener was classicus en moraalfilosoof. Vanaf 1850 doceerde hij aan de Gentse universiteit Latijnse en Griekse letterkunde en was daarmee een van de grondleggers van de Gentse filologische school. Daarnaast was hij als liberaal voorman gedurende vele jaren Gents schepen van Onderwijs en Schone Kunsten.

 

            Victor Deneffe (1835-1908)

Deze sociaal bewogen oogarts streed in de tweede helft van de 19e eeuw onvermoeibaar tegen de trachoomepidemie, een oogziekte die vooral woedde in de armste lagen van de bevolking. Ze leidde vaak tot blindheid. Daarnaast was hij ook gepassioneerd door geschiedenis. Hij was stichtend lid van de Gentse Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en speelde een belangrijke rol in de redding van het Gravensteen. Zijn verzameling oude chirurgische instrumenten maakt vandaag deel uit van de collecties van de Gentse Universitaire Musea (GUM).

 

            Junius Massau (1852-1909)

Junius Massau was een ingenieur-wiskundige die internationaal naam maakte met zijn onderzoek over de grafische integratie. Hij ontwikkelde rekentechnieken die op vele praktische vraagstukken van de ingenieurswetenschap konden worden toegepast. Massau, die als liberaal gemeenteraadslid in Gent ook politiek actief was, leverde ook belangrijke bijdragen rond de hervorming van het kiesrecht en de invoering van het proportionele kiesstelsel.

 

            Polynice Van Wetter (1844-1925)

Polynice Van Wetter werd in 1867 benoemd tot professor in de faculteit Rechtsgeleerdheid en was tussen 1897-1900 rector van de universiteit. Hij genoot internationale erkenning als specialist in het Romeins recht.

 

            Albéric Allard (1834-1872)

Ook Albéric Allard was professor aan de Gentse faculteit Rechtsgeleerdheid, van 1866 tot zijn voortijdig overlijden in 1872. Hij was bijzonder beslagen in het burgerlijk recht en in de geschiedenis van het strafrecht.

 

            Nicolas Du Moulin (1827-1890)

Als arts en hoogleraar specialiseerde Nicolas Du Moulin zich in de farmacologie en later in de interne geneeskunde. Hij was ook meermaals decaan van zijn faculteit en was sterk betrokken bij de verbetering van de artsenopleiding.

 

            Julius Mac Leod (1857-1919)

In 1887 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Plantenkunde aan de faculteit Wetenschappen. Datzelfde jaar werd hij ook directeur van de universitaire Plantentuin, die onder zijn bestuur gevestigd werd in het Citadelpark.

 

            Bertha De Vriese (1877-1958)

De universiteit is vooral verheugd het meterschap te kunnen opnemen van het graf van dr. Bertha De Vriese. Zij was de eerste vrouw die in Gent afstudeerde als doctor in de genees-, heel- en verloskunde, en ze was ook de eerste vrouwelijke onderzoekster aan de UGent, meer bepaald in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Ze leverde fundamentele bijdragen tot de uitbouw van het Anatomisch Instituut van de universiteit.

Maatschappelijke rol van de Universiteit Gent

Het project op de Westerbegraafplaats is een van de vele manieren waarop de UGent een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Het initiatief staat symbool voor het belang dat onze universiteit hecht aan de zorg voor het erfgoed, wat een collectieve opdracht is waarin iedereen, en dus ook de universiteit, een rol te spelen heeft. Op termijn wil de UGent samen met de stad bijkomende grafmonumenten in dit project betrekken. Er zullen ook verdere initiatieven worden ontwikkeld om de band tussen stad en universiteit en de geschiedenis die zij samen delen, onder de aandacht te brengen.

Praktisch

Woensdag 20 juni 2018 om 11 uur op de Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent, aan het poortgebouw.

Info

Website UGent Memorie - funerair erfgoed

Prof. René Vermeir
Vakgroep Geschiedenis
T 09 331 02 52 – M 0473 82 95 16
rene.vermeir@ugent.be

Lees meer artikels over: