UGent werkt samen met Verenigde Naties op Brugse campus

(16-12-2019) Wist je dat Brugge al bijna 20 jaar een afdeling van de Universiteit van de VN huisvest? De afdeling werkt sinds enkele jaren samen met de UGent en VUB.

Samen doen ze onderzoek naar de limieten van globalisering en hoe regionale organisaties daarop een antwoord kunnen bieden. Deze onderzoekscampus kan op die manier ook een brug slaan tussen de Verenigde Naties en bedrijven die contact willen leggen met één van hun organen.

De Universiteit van de Verenigde Naties werd opgericht in 1972. De VN vond namelijk dat het zelf te weinig wetenschappelijke kennis in huis had. Er was nood aan een onafhankelijke academische instelling die zich op VN-materies zou toespitsen. Inmiddels bestaat de UNU uit een 15-tal campussen wereldwijd, met een hoofdkantoor in Tokio en dus één campus in Brugge. Tot 2016 was die verbonden aan het Europacollege. Sinds enkele jaren is er een samenwerking met de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek naar alternatief (handels)beleid

Elke UNU-afdeling bestaat uit academici die zich over een bepaald thema buigen. Zo focust de afdeling in Maastricht op economie terwijl Kuala Lumpur onderzoek doet naar gezondheidszorg. In de CRIS-afdeling in Brugge (Comparative Regional Integration Studies) bestuderen ze wat de limieten van globalisering zijn en hoe regionale organisaties daar een antwoord op kunnen bieden. De onderzoekers gaan na hoe alternatieve beleidsstructuren functioneren en welke lessen we daaruit kunnen trekken.

 

Neem het internet als voorbeeld. Dat wordt niet beheerd door staten, maar door een mix van beleidsmakers en belangengroepen, zowel op internationaal als op regionaal vlak. Of het internationale handelsbeleid. Er zijn de laatste decennia tal van regionale handelsakkoorden ontstaan, maar er heel weinig onderzoek naar hun werking. Daar brachten de onderzoekers in Gent en Brussel verandering in. Zo ontworpen ze een online tool waarin de regionale organisaties, de handelsakkoorden en hun evolutie in kaart worden gebracht.

Duurzaamheid en migratie

Het UNU-CRIS is ook bezig met veelbesproken topics zoals duurzaamheid en migratie. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen een leidraad voor politieke actoren wereldwijd, en spelen ook een rol in het onderzoek van UNU-CRIS. Zo bestuderen ze wat de rol is van regionale organisaties: hoe werken ze samen en hoe draagt dit bij tot het ‘climate change’ debat? Op vlak van migratie kijkt men comparatief naar welke beleidsmaatregelen van verschillende regionale organisaties het meest effectief zijn in het behandelen van migratiestromen. Ten slotte wordt ook belangrijk onderzoek verricht naar vrede, handel en veiligheid en de rol en het effect van regionale organisaties daarin.

Op 19 november was UNU-CRIS te gast bij HOWEST in Brugge waar de studenten van Office Management konden deelnemen aan een interactieve quiz over UNU en de SDGs. Anthony Antoine, UNU-CRIS Special Advisor to the Director, besprak en analyseerde vervolgens de verschillende antwoorden. Nadien volgden nog presentaties door Professor Samuel Standaert over de Regionale Integratie Akkoorden terwijl PhD Fellow Alix Debray het had over water en migratie in het Congobekken. Een initiatief dat op veel enthousiasme kon rekenen bij de aanwezige studenten.

Meer weten?
Neem dan zeker een kijkje op cris.unu.edu