UZ Gent en UGent samen sterk

(12-01-2018) Sinds 1 januari zijn het UZ Gent en de UGent na 30 jaar opnieuw verenigd. Zowel de innovatieve patiëntenzorg, als het wetenschappelijk onderzoek én de opleidingen winnen hierbij.

Door de integratie worden zoveel mogelijk bruggen geslagen tussen het ziekenhuis en de academische wereld. Met de integratie wordt ook geanticipeerd op de technologische revoluties en de rationalisering in de zorgsector.  Het UZ Gent en de UGent kiezen ervoor om de krachten te bundelen en elkaars sterkte punten te versterken.  

Integratie zal zowel voor de Universiteit als het Ziekenhuis een bijkomende troef zijn bij het aantrekken van nog meer nationaal en internationaal wetenschappelijk en medisch toppersoneel. Bovendien zal het de positie van Gent als wereldvermaarde biotech-hub versterken en de samenwerking met het bedrijfsleven vergemakkelijken.

‘We willen nadrukkelijk de gezondheidszorg in al zijn aspecten toevoegen aan de maatschappelijke rol van onze universiteit,’ bevestigt Rik Van de Walle, rector van de UGent. ‘Door onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg in één instelling samen te brengen, zullen we de gezondheidszorg van de toekomst mee vorm kunnen geven.’

Een nieuwe huisstijl

Intussen is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe huisstijl te introduceren in het UZ Gent. Een vereenvoudigd maar sterk beeld blijft de weg wijzen naar het ziekenhuis. Ook in het ziekenhuis is de nieuwe huisstijl ingevoerd.

 ‘Met de nieuwe, hedendaagse beeldtaal draagt ons ziekenhuis uit dat het een sterk en vooruitstrevend merk is’, legt gedelegeerd bestuurder Eric Mortier uit. ‘Onze beeldtaal evolueert mee met de innovaties in de gezondheidszorg.’ ‘Bovendien hadden we nood aan een rebranding in het kader van de re-integratie in de UGent. We hebben ons gebaseerd op de nieuwe huisstijl van de universiteit, weliswaar met eigen accenten.’ 

Het logo van het UZ Gent, een herkenbaar baken aan de Gentse horizon, wordt vandaag vervangen door een nieuw exemplaar.