Werkgevers zien in studentenarbeid op het cv een signaal van motivatie, maturiteit en ambitie

(03-07-2019) Studentenarbeid loont ook op langere termijn, zo bleek al eerder uit onderzoek. Wetenschappers van onder meer de UGent, KU Leuven, VUB en Université de Neuchâtel onderzochten hoe dat komt.

Het begin van de zomervakantie betekent voor veel studenten ook het begin van hun studentenjob. Dat studentenarbeid niet enkel op korte termijn wat extra geld oplevert, maar ook op langere termijn loont, blijkt uit eerder internationaal onderzoek. Na het afstuderen raken gewezen jobstudenten over het algemeen sneller aan een baan en verdienen ze meer. Nieuw onderzoek gaat na hoe dat komt.

Wanneer werkgevers beslissen welke pas afgestudeerden op gesprek mogen komen en wie uiteindelijk mag beginnen, baseren ze zich vaak op cv’s waar weinig informatie in staat. Kenmerken zoals motivatie, maturiteit en ambitie zijn niet meteen zichtbaar in een cv. De economische signaaltheorie voorspelt dat werkgevers de zaken die ze kunnen observeren, zullen gebruiken als een signaal voor wat ze niet kunnen zien. De mate waarin studentenarbeid een dergelijk signaal is, werd nagegaan door onderzoekers die verbonden zijn aan (onder andere) de UGent, KU Leuven, VUB en Université de Neuchâtel.

In het onderzoek moesten recruiters een keuze maken tussen afgestudeerden van het hoger onderwijs met verschillende eigenschappen, waaronder al dan niet gewerkt hebben als jobstudent. Het gaat daarbij om één van de volgende soorten: (1) studentenarbeid tijdens de zomermaanden en zonder inhoudelijke link met de studies, (2) studentenarbeid tijdens de zomermaanden met een link met de studies of (3) studentenarbeid die zowel tijdens de zomermaanden als tijdens het academiejaar gebeurde, zonder inhoudelijke link met de studies.

Duidelijke voorkeur voor gewezen jobstudenten

De deelnemers aan het experiment blijken een duidelijke voorkeur te hebben voor jobkandidaten met studentenarbeid op het cv.

“Het effect van studentenarbeid is weliswaar lager dan het behalen van een (grote) onderscheiding en van ex-curriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, maar wel sterker dan dat van de studies afronden zonder studievertraging.”
Doctor Eva Van Belle (Université de Neuchâtel en UGent)

Studentenarbeid tijdens de zomer, die inhoudelijk aansluit bij de studies verhoogt de kansen op een jobinterview het sterkst, studentenarbeid tijdens zowel de zomer als het academiejaar (zonder link met de studies) het minst.

Verklaringen

Uit het onderzoek naar mogelijke verklaringen blijkt dat de recruiters kandidaten met studentenarbeid op het cv meer (algemene) vaardigheden toedichten. Een effect op hun ingeschatte kennis wordt daarentegen niet gevonden.

“Verder blijkt dat recruiters het sociaal netwerk van gewezen studentenarbeiders duidelijk hoger inschatten dan dat van afgestudeerden zonder studentenjobs.”
Professor Stijn Baert (UGent)

Een derde verklaring die in de wetenschappelijk literatuur beschreven werd maar nog nooit rechtstreeks getest, is de inschatting dat afgestudeerden met ervaring als jobstudent gemakkelijker op te leiden zullen zijn. Ook dit wordt bevestigd, zij het enkel voor degenen die een studentenjob in de lijn met hun studies deden. Deze groep wordt door de recruiters als duidelijk beter opleidbaar ingeschat.

Betere attitudes

Uiteindelijk testten de onderzoekers ook in welke mate jobkandidaten met een verleden als jobstudent anders worden ingeschat inzake werkhouding. De recruiters blijken gewezen jobstudenten duidelijk hoger in te schatten op vlak van (1) algemene werkattitude, (2) maturiteit, (3) verantwoordelijkheidszin, (4) respect voor autoriteit, (5) motivatie en (6) ambitie. Opnieuw scoren degenen met een studentenjob die inhoudelijk verwant is aan hun studies typisch het beste.

Methode

De resultaten zijn gebaseerd op een experiment uitgevoerd in mei 2018 waarbij 242 professionele recruiters online een oordeel velden over vijf fictieve pas afgestudeerde sollicitanten. Deze sollicitanten verschilden van elkaar in (1) geslacht, (2) overzitten, (3) afstudeergraad, (4) studentenarbeid en (5) extra-curriculaire activiteiten. De deelnemers gaven aan in welke mate ze deze zouden uitnodigen voor een jobgesprek en eventueel aanwerven. Daarnaast schatten ze de sollicitanten in op (algemene) kennis, (algemene) vaardigheden, sociaal netwerk, opleidbaarheid, (algemene) werkattitude, maturiteit, verantwoordelijkheidszin, respect voor autoriteit, motivatie en ambitie.

Het onderzoek werd geleid door doctor Eva Van Belle (Université de Neuchâtel) en professor Stijn Baert (UGent). Professor Ralf Caers (KU Leuven en University of Seychelles) en professor Marijke De Couck (VUB en Odisee) brachten expertise inzake dataverzameling in. Laure Cuypers, Brecht Neyt en Hannah Van Borm werkten mee aan het onderzoek in het kader van hun Masterproef of doctoraal proefschrift aan de UGent.

Info

Meer informatie in het onderzoeksrapport.

Dr. Eva Van Belle
NCCR – on the move (Université de Neuchâtel)
M 0486 93 17 61

Prof. Stijn Baert
Vakgroep Economie (UGent)
M 0486 49 27 52