Persuitnodiging: opening VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst

Paviljoen Vandenhove (© Godfried Verschaffel) (vergrote weergave)

Paviljoen Vandenhove (© Godfried Verschaffel)

(12-02-2018) Op donderdag 15 februari opent de UGent het Vandenhove-paviljoen. Dit is meteen ook de start van de activiteiten van het VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst. Het gebouw is ontworpen door Charles Vandenhove en staat naast de Boekentoren.

Het interfacultair centrum VANDENHOVE zal de kunstcollectie die architect Vandenhove in 2012 aan de UGent schonk, inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs, onderzoek en tentoonstellingen op het gebied van architectuur en kunst.

Het centrum beschikt daarvoor over een nieuw gebouw, ontworpen en geschonken door Charles Vandenhove.

Programma

  • Professor Rik Van de Walle, rector UGent
  • De heer Prudent de Wispelaere, Architectenbureau Charles Vandenhove
  • Professor Bart Verschaffel, bestuur VANDENHOVE

Opening van de tentoonstellingen ‘Omtrent Support/Surfaces’, samengesteld door masterstudenten ingenieur-architect en prof. Bart Verschaffel, en ‘Charles Vandenhove, architect’, samengesteld door prof. Guy Châtel.

Schenking Vandenhove

De Luikse Architect Charles Vandenhove (1927) schonk in 2012 een belangrijke collectie kunstwerken aan de Universiteit Gent. Hij heeft ook de middelen ter beschikking gesteld om een gebouw te realiseren voor het studiecentrum dat met de collectie zal werken. Vandenhove koos hiervoor een terrein naast de Boekentoren van Henry van de Velde. In het gebouw VANDENHOVE is er een atelier, een tentoonstellingszaal en een auditorium ondergebracht.

De schenking Vandenhove vormt de basis van een nieuw interfacultair onderzoeks- en onderwijsproject aan de Universiteit Gent. De vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (faculteit Letteren & Wijsbegeerte) en de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (faculteit Ingenieurswetenschappen & Architectuur) zullen samenwerken voor onderwijs en onderzoek over kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek worden studietentoonstellingen gebouwd die het universitair patrimonium in het licht stellen.

Praktisch

Donderdag 15 februari 2018 om 16 uur, Rozier 1, 9000 Gent.

De capaciteit van het gebouw is beperkt. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via

Info

Stephanie Lenoir
Persdienst UGent
T 09 264 82 76 - M 0472 96 82 81