VEG-i-TEC: onderzoeks- en expertisecentrum voor agro- en voedingsindustrie

Ontwerpschets van het onderzoeksgebouw VEG-i-TEC (vergrote weergave)

Ontwerpschets van het onderzoeksgebouw VEG-i-TEC

(08-02-2018) Op 8 februari stelt de UGent op haar campus in Kortrijk VEG-i-TEC voor: een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen, en de bijproducten daarvan. Watertechnologie vormt de tweede pijler van VEG-i-TEC.

De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is bij bedrijven vaak nog te groot of te complex. Hierdoor is er sprake van een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie. VEG-i-TEC wil die kloof dichten door een proeftuin op te zetten voor de voedingsbedrijven met de intentie om innovatie te stimuleren, te realiseren en te implementeren.

De Universiteit Gent bouwt het onderzoeks- en expertisecentrum op haar Campus in Kortrijk. Experten in voedings- en watertechnologie zullen er innovaties testen op het vlak van bv. wassen en verpakken van groenten. Het effect ervan wordt geëvalueerd in functie van de kwaliteit van het eindproduct, het hygiënisch ontwerp van de proceslijn en het water- en energieverbruik.
 
VEG-i-TEC wordt een expertisecentrum waar academici en industrie nauwer kunnen samenwerken. Die aanpak is uniek in Europa, en ook op wereldschaal is dit soort initiatieven dun gezaaid.

Meer info

Webpagina VEG-i-TEC

Lees meer artikels over: