UGent'ers kiezen nieuwe rector en vicerector

(18-04-2017) Op woensdag 19 april 2017 start de eerste stemronde voor de verkiezing van een nieuwe rector en vicerector aan de UGent.

Je stem uitbrengen kan via https://verkiezingen.ugent.be

Alle stemgerechtigde studenten en personeelsleden kunnen hun stem uitbrengen. Twee duo's hebben zich kandidaat gesteld voor het hoogste ambt aan de UGent: Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, en Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger.

Verkiezingen aan de UGent

Het verkiezingsreglement werd grondig gewijzigd tegenover de vorige verkiezingen. Zo mogen zowel personeelsleden als studenten stemmen. Ook dienen de kandidaten op te komen als duo, en binnen elk duo moet er een genderevenwicht zijn. 

De eerste stemronde start op 19 april 2017. Het duo dat een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, is verkozen. 

Kandidaten bekend

Uiterlijk op vrijdag 17 maart 2017 om 12 uur moesten alle kandidaturen officieel worden ingediend bij het Secretariaat van de Raad van Bestuur. Twee duo's stelden zich kandidaat:

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

  • Professor Rik Van de Walle is kandidaat-rector. Hij is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt professor Van de Walle ook de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen; hij is tevens lid van de raad van bestuur van imec.
  • Professor Mieke Van Herreweghe is kandidaat-vicerector. Sinds 2012 is ze hoogleraar Engelse taalkunde aan de UGent. Haar expertise focust op de verwerving van het Engels als vreemde taal en de historische aspecten van het Engels, alsook de Vlaamse Gebarentaal.

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe vatten hun beleidsvisie voor een toekomstige UGent als volgt samen:

Rik Van de Walle en Mieke Van HerrewegheVertrouwen, maatschappelijke betrokkenheid, samenwerking en een dosis pragmatisme

"We willen dat de Universiteit Gent een universiteit wordt die uitgaat van vertrouwen en ook vertrouwen uitstraalt. Geen ‘blind vertrouwen’, wel een cultuur van vertrouwen gekoppeld aan verantwoordelijkheid. Een cultuur waarin UGent'ers uitdagingen durven aan te gaan en daar ook verantwoordelijkheid voor willen opnemen."

"We willen een dynamische universiteit, die belang hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Een universiteit waarin medewerkers en studenten niet alleen durven te denken, maar ook leren en mógen durven. Met aandacht voor pluralisme, zorgzaamheid, respect voor mensenrechten en fact checking."

"Uitgaande van de sterktes van elke UGent’er willen we eenieder maximale ontplooiings­kansen geven. Daarvoor zullen we samenwerking tussen mensen en entiteiten aanmoedigen in plaats van ze – bv. door overdreven interne competitie – te verhinderen."

"Durf Denken is het credo van de Universiteit Gent.
We voegen daar graag aan toe: Durf Doen."

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger

  • Professor Guido Van Huylenbroeck is kandidaat-rector. Hij was van 2008 tot 2015 decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en is momenteel Academisch Directeur Internationalisering aan de UGent.
  • Professor Sarah De Saeger is kandidaat-vicerector. Ze is hoogleraar aan de vakgroep Bioanalyse. Haar expertisedomeinen zijn voedselveiligheid en voedingsmiddelenanalyse.

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger vatten hun beleidsvisie voor een toekomstige UGent als volgt samen:

Guido Van Huylenbroeck en Sarah De SaegerSamen maken we de UGent

"Ten eerste wordt geijverd voor het verhogen van het studiesucces bij de studenten. Activerende onderwijsvormen worden uitgewerkt zodat studenten initiatief nemen en zelf hun leerproces in handen nemen."

"Ten tweede wordt geijverd voor een nieuwe managementstructuur die stoelt op een participatief bestuur veeleer dan centralistisch. Waarden zoals integriteit en transparantie staan voorop."

"Ten derde wordt gepleit om duurzaamheid verder in de bedrijfscultuur te implementeren. Hierbij wordt gemikt op talentontwikkeling, duurzame werkrelaties met alle UGent-medewerkers, innovatieve werkmethodes en efficiënt gebruik van infrastructuur."

Info

 

Lees meer artikels over: