Nieuwe verkiezingen (vice)rector UGent: alles op een rijtje

(15-09-2017) Aan de Universiteit Gent worden in september opnieuw rector- en vicerectorverkiezingen gehouden. De raad van bestuur heeft het kiesreglement aangepast.

Timing

De derde cyclus van de verkiezing beslaat maximaal twee stemrondes:

  • De eerste stemronde gaat van start op maandag 18 september 2017 om 8 uur en eindigt op dinsdag 19 september om 8 uur.
  • Indien niemand een tweederdemeerderheid behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd van donderdag 21 september 2017 om 8 uur tot vrijdag 22 september 2017 om 8 uur.

De principes in het aangepaste kiesreglement

  • De verkiezingscyclus kan maximum twee stemrondes omvatten indien 2 duo's zich kandidaat stellen
  • Wanneer meer dan twee duo’s kandidaat zijn, wordt de gewogen tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde. Enkel de twee duo’s die het meeste stemmen behalen, gaan naar de tweede stemronde. In de tweede stemronde geldt opnieuw een gewogen tweederdemeerderheid; vanaf de derde stemronde wordt dit een gewone (helft plus één) gewogen meerderheid.
  • Indien twee duo’s zich kandidaat stellen dan wordt de gewogen tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde en wordt naar een gewone gewogen meerderheid overgeschakeld in de tweede ronde.
  • Wanneer zich 1 duo kandidaat stelt, geldt de eis van de gewogen tweederdemeerderheid in de te behalen stemmen ook enkel in de eerste stemronde. Vanaf de tweede stemronde wordt dit een gewone (helft plus één) gewogen meerderheid. De kiezer kiest voor of tegen het duo.

Bepaalde regels uit het huidige kiesreglement blijven behouden bij de volgende verkiezingen, zijnde:

  • De kandidaten komen opnieuw op als duo
  • Er moet een genderevenwicht zijn: als de rector een man is, moet de vicerector een vrouw zijn, en omgekeerd.
  • Elke categorie binnen het kiespubliek vertegenwoordigt een bepaalde weging van het aantal uitgebrachte stemmen. Zo wegen de ZAP-stemmen voor 67% door, de studentenstemmen voor 16% en de AAP-stemmen en de ATP-stemmen elk voor 8,5%.

Kandidaten

De kandidaturen werden op vrijdag 25 augustus bekendgemaakt via de officiële communicatiekanalen van de UGent.

Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets

Professor Karin Raeymaeckers is kandidaat-rector. Zij sinds 2012 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen. Sinds 2014 is ze lid van de Raad van Bestuur voor de faculteit en sinds oktober 2015 is ze ook voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Professor Patrick De Baets is kandidaat-vicerector. Hij is burgerlijk-werktuigkundig ingenieur en hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Sinds 2013 is hij academisch secretaris in de faculteit en sinds 2014 ook lid van de Raad van Bestuur.

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

Professor Rik Van de Walle is kandidaat-rector. Hij is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Sinds 2014 leidt professor Van de Walle ook de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen; hij is tevens lid van de raad van bestuur van imec.

Professor Mieke Van Herreweghe is kandidaat-vicerector. Sinds 2012 is ze hoogleraar Engelse taalkunde aan de UGent. Haar expertise focust op de verwerving van het Engels als vreemde taal en de historische aspecten van het Engels, alsook de Vlaamse Gebarentaal.

Info

Tine Dezeure
Persdienst UGent
T 09 264 82 78
M 0472 96 82 81
Lees meer artikels over: