De UGent zet sterk in op extra ondersteuning Europese onderzoeksmiddelenwerving

(14-02-2020) De UGent is ambitieus om haar Europese positie te versterken, en bekrachtigt deze ambitie door de EU-cel uit te breiden met 12 nieuwe medewerkers die alle onderzoekers zullen ondersteunen bij het werven van Europese fondsen.

Interne expertise en ondersteuning rond Europese financiering versterken

De Onderzoeksraad gaf in 2019 vorm aan een vernieuwd incentivebeleid voor het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, waarmee de raad de interne expertise inzake Europese onderzoeks- en innovatiefinanciering wil versterken en aldus de ambities van de UGent wil ondersteunen om een significant hogere positie te bekleden in de Europese ranking. 

“De voordeur van Horizon Europe wordt eind 2020 open gezet. Met deze uitgebreide centrale ondersteuning verlagen we de drempel om in te stappen, én daarna. Ik hoop dat veel van onze onderzoekers van deze opportuniteit gebruik zullen maken.” (Mike Nachtegael, academisch beheerder)

De Raad van Bestuur volgde het advies van de Onderzoeksraad en besliste om 12 nieuwe medewerkers aan te werven die de EU-cel zullen versterken:

  • Zeven medewerkers zullen worden ingezet als EU-accountmanager, elk in een Europees beleidsthema, om de UGent deelname aan Horizon Europe en andere Europese en internationale programma’s te versterken en de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen tot een hoger niveau te tillen.
  • Vijf centrale EU-projectmanagers zullen de UGent-coördinatoren bijstaan in het leiden van het consortium doorheen de administratieve, juridische en financiële aspecten van Horizon Europe projecten.
De vacatures voor de nieuwe medewerkers staan online. Wie interesse heeft, kan de vacatures en informatie rond de sollicitatieprocedure vinden op de vacaturewebsite van de UGent.
“Met deze uitgebreide dienstverlening zullen we het Europees netwerk van de UGent versterken, de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen en projecten waarborgen en nog meer kunnen bijdragen aan de Europese beleidsvorming inzake onderzoek en innovatie. Zo helpen we mee aan het realiseren van impact van het UGent-onderzoek in Europa en daarbuiten.” (professor Ignace Lemahieu, directeur DOZA)

Parallel aan de beslissing om de EU-cel uit te breiden, heeft de IOF-raad beslist om nieuwe IOF Innovation Officers aan te werven.

“Twee onder hen zullen ingezet worden bij UGent TechTransfer om voorstellen in de derde pijler van Horizon Europe, ‘Innovative Europe’ te ondersteunen, die het EIC en het EIT omvat. Een zestal andere zullen decentraal worden aangeworven om verschillende IOF-valorisatieconsortia te ondersteunen bij het verwerven van externe financiering met valorisatie-objectief.” (professor Freddy Haesebrouck, voorzitter IOF-raad)
 “De European Innovation Council (EIC) start volgend jaar en is dus nog relatief onbekend, maar zal via het EIC Pathfinder programma zeker opportuniteiten bieden voor universiteiten. EIC Pathfinder wordt de opvolger van het Future and Emerging Technologies (FET) programma dat zich richt op radicale doorbraken in onderzoek die de basis kunnen vormen van toekomstige innovaties.” (Wim Van Camp, afdelingshoofd TechTransfer)

De ambitie: meer middelen en hogere Horizon 2020-ranking dankzij meer dossiers en hoger slaagpercentage

Een hoger slaagpercentage zal leiden tot meer middelen voor onderzoek, en een stijging in het aandeel van de UGent in de BOF- en IOF-verdeelsleutels, waarin het belang van Europese onderzoeksmiddelen sinds 2019 is toegenomen.

Met gemiddeld 307 ingediende dossiers per jaar en 14,26% UGent-slaagpercentage in Horizon 2020 is er duidelijk ruime marge voor verbetering mogelijk, en die marge wil de UGent zo snel mogelijk benutten. De budget intake voor de UGent uit Horizon 2020 was gemiddeld 26,2 miljoen euro per jaar, wat de UGent op plaats 32 bracht in de Horizon 2020-ranking. 

De UGent ambieert om meer onderzoek via Europese middelen te realiseren, zodat de maatschappelijke en economische impact ervan nog versterkt kan worden. Er zal ook worden ingezet op een hogere deelname in ERC en Marie S. Curie Actions, waarin basisonderzoek kan uitgevoerd worden.  Wanneer het verworven UGent-budget stijgt tot 32 miljoen euro per jaar, zou dit de UGent al in de top-20 van de Horizon 2020-ranking brengen.

De uitgebreide EU-cel zal vanaf eind 2020 efficiëntere ondersteuning kunnen bieden aan meer onderzoekers om een aanvraag in te dienen. De UGent roept dan ook alle onderzoekers op om gebruik te maken van deze opportuniteit om samen sterke dossiers te kunnen indienen.