Wat als je werkgever meer van jou verwacht dan van jouw baas?

(11-01-2018) Werknemers zijn minder tevreden met hun job als hun werkgever meer van hén vraagt dan van hun leidinggevende. Ook het omgekeerde geldt: als de organisatie meer verwacht van de leidinggevende dan van de werknemers, zijn die laatsten minder tevreden.

Mensen zijn meer tevreden over hun job als die uitdagend is, want uitdagingen werken motiverend. Dat is al lang geweten. In onderzoek daarrond bleef de rol van de job van de leidinggevende tot voor kort echter buiten beschouwing.

UGent-onderzoek toont nu aan dat mensen hun eigen resultaatsdoelstellingen vergelijken met die van hun leidinggevende. Deze vergelijking bepaalt mee in welke mate medewerkers tevreden zijn over hun job.
Medewerkers blijken het meest tevreden als ze een interessante uitdaging krijgen, op voorwaarde dat ook hun leidinggevende een uitdagende job heeft. Ook omgekeerd, als de organisatie meer verwacht van leidinggevenden dan van hun medewerkers, zijn medewerkers minder tevreden met hun job.

De resultaten van het onderzoek, onder leiding van Mieke Audenaert en Adelien Decramer, is gebaseerd op een bevraging van 947 medewerkers en hun 224 leidinggevenden in de publieke sector.  

Ook in tijden van een toenemend aantal burn-outs vormen uitdagingen op het werk dus een motivatie voor de werknemers, maar enkel indien hun leidinggevende ook uitdagende doelstellingen krijgt. Dit verhoogt namelijk de kans dat de leidinggevende als een rolmodel fungeert. Als rolmodel kunnen leidinggevenden hun medewerkers helpen om hun doelstellingen te bereiken. Deze medewerkers waarderen de hulp van hun leidinggevende als die even hoge doelstellingen heeft. Medewerkers worden graag uitgedaagd, maar niet als de organisatie een minder zware uitdaging oplegt aan hun leidinggevende.

Uitdagingen voor organisaties, leidinggevenden én werknemers

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat vele organisaties steeds meer moeten doen met minder middelen. Logischerwijs vertalen organisaties dit door naar de resultaatsdoelstellingen in de jobs van vele medewerkers en hun leidinggevenden. Als hoge eisen worden gesteld aan medewerkers, zouden ook de jobs van leidinggevenden deze hoge eisen moeten weerspiegelen, en vice versa. Om de werknemers tevreden te houden, is een goed evenwicht tussen beide dus essentieel.

Publicatie

Audenaert, M., Carette, P., Shore, L. M., Lange, T., Van Waeyenberg, T., & Decramer, A. (2017). Leader-employee congruence of expected contributions in the employee-organization relationship. The Leadership Quarterly

Info

Prof. Mieke Audenaert en prof. Adelien Decramer
Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement
M 0473 51 00 39 (Mieke)
mieke.audenaert@ugent.be
adelien.decramer@ugent.be

Lees meer artikels over: