Vijf vragen aan… Francesca Ostuzzi

(27-09-2019) Binnen design.nexus aan de Campus Kortrijk denkt onderzoekster Francesca Ostuzzi na over hoe het design van producten de circulaire economie kan versterken.

We vroegen haar wat dat precies betekent en in vijf antwoorden legt ze uit hoe bedrijven daarbij kunnen helpen.

1. Wat bedoelen jullie als onderzoekers precies met ‘design’?

Francesca Ostuzzi: “Design gaat voor alle duidelijkheid niet enkel over hoe esthetisch een product is. Wij zien het als het maken van nieuwe systemen voor producten die ons dagelijks leven verbeteren. Designers letten daarbij op zowel technologische als sociale aspecten. Via schetsen en prototypes gaan we in dialoog over nog niet bestaande producten en helpen bij het concretiseren van de innovatie. Een interessant voorbeeld is de samenwerking met GLIMPS, een biodesign innovatiehub, en Mycelia, een paddenstoelenbroedbedrijf uit Deinze. We onderzochten de mogelijkheid om nieuwe biologische materialen te maken uit mycelium, een deel van de schimmels. Dat kan leiden tot producten die letterlijk groeien en opnieuw verdwijnen. Om dat goed te begrijpen, hebben we een groot experiment opgezet en ideeën in onze labo’s omgezet tot prototypes. Zo krijg je inzicht in nieuwe functies en kwaliteiten. Sommige concepten verdienden meer aandacht en zijn bijna klaar om op de markt te komen. Een voorbeeld is een urne op basis van mycelium, ontwikkeld door Michiel Wierinck, wat aansluit op de trend van natuurlijke begrafenissen.”

2. Hoe kunnen bedrijven met jullie samenwerken?

Francesca Ostuzzi: “Sowieso zijn bedrijven die willen brainstormen over duurzaamheid altijd welkom. Verder kan je als onderneming ook een ‘challenge’ indienen, rond circulaire economie of afvalreductie bijvoorbeeld, waarmee studenten vervolgens aan de slag gaan. We doen dat al enkele jaren en doorgaans doen we daar in het voorjaar een oproep toe. Voor ondernemingen die willen inzetten op productontwikkeling is het mogelijk om mee te stappen in regionale of Europese projecten. Als onderneming word je dan een echte onderzoekspartner en heb je een grotere impact.”

3. Kadert de nieuwe oproep rond Circular Design in zo’n project?

Francesca Ostuzzi: “Inderdaad. In januari dienen we een nieuw project in met twee lijnen: één lijn rond biodesign voor circulaire economie en één voor additive manufacturing voor circulaire economie. Biodesign kan je goed begrijpen via het voorbeeld van hoe je uit schimmels een urne maakt. Maar het kan ook gaan om samenwerkingen met voedingsbedrijven op vlak van afval. Additive manufacturing is het maken van voorwerpen uit 3D-modellen en met behulp van 3D-printing. Bedrijven die aan dat deel van het project deelnemen, kunnen meer leren over hoe ze bijvoorbeeld 3D-printing in hun activiteiten kunnen integreren. Kijk je naar circulaire economie dan kan het bijvoorbeeld helpen om als bedrijf efficiënter om te gaan met onderhoud en herstellingen van producten. Dat willen we verkennen in het nieuwe project.”

4. Op welk type ondernemingen richt jullie oproep zich?

Francesca Ostuzzi: “Producenten van gebruiks- en consumentengoederen zijn zeker interessant, maar we kunnen net zo goed samenwerken met technologiebedrijven. Niet om dan meteen een product te creëren, maar voor het ontwikkelen van een technologie die vervolgens in nieuwe producten kan terechtkomen. Voor de lijn rond biodesign en het werken rond afval organiseren we ons vaak volgens het ‘open source’-principe, met toegang voor alle betrokkenen tot het bronmateriaal. Je merkt dat het kan lonen om bedrijven te laten samenwerken om een zo groot mogelijke impact te realiseren.”

5. Hoe en wanneer kunnen geïnteresseerde bedrijven het best contact opnemen?

Francesca Ostuzzi: “Door mij of mijn collega’s te mailen. Bedrijven die interesse tonen, nodigen we uit om de mogelijkheden te bespreken. We dienen het project in januari in en dat betekent dat we al meteen in de komende maanden met geïnteresseerde ondernemingen kunnen spreken.”

Geïnteresseerd om samen te werken rond Circular Design? Neem contact op met dr. Francesca Ostuzzi en Ing. Yannick Christiaens. Universiteit Gent – Campus Kortrijk -Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Vakgroep EA 18 – Industriële Systemen en Productontwerp - Onderzoeksgroep: design.nexus - Graaf Karel de Goedelaan 5 -8500 Kortrijk - -