Virtual reality applicatie meet gevaarherkenning bij jonge fietsers

(04-09-2018) De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent ontwikkelde een virtual reality test waarbij de kennis en herkenning van mogelijk gevaarlijke situaties bij jonge fietsers wordt gemeten.

Met de start van het nieuwe schooljaar halen vele kinderen hun fiets weer van stal. Daarbij is een goede verstandhouding tussen alle weggebruikers van levensbelang.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kroop zelf op de rollen en testte zijn verkeersgedrag. “Het gevaar schuilt achter elke hoek.  Als fietser moet je anticiperen op elke verkeerssituatie en daar begin je best zo vroeg mogelijk mee.”

Gevaarherkenning of het kunnen inschatten van risico’s in het verkeer vormen een essentiële pijler van verkeersveiligheid. Jonge fietsertjes hebben nog niet de kennis en aandacht als ervaren fietsers. De virtual reality test meet en traint de gevaarherkenning bij deze kwetsbare groep. De proefpersoon stuurt en fietst rond in de virtuele omgeving en kan anticiperen op gevaarlijke situaties die hij gepresenteerd krijgt. Daarnaast worden ook de oogbewegingen geregistreerd, zodat de onderzoekers een correcte analyse kunnen maken en de juiste expertise kunnen bepalen.

 

"De beschikbare technologie laat ons toe de nodige kennis te vergaren, zodoende we bij deze kwetsbare groep van jonge fietsers kunnen inspelen op de noden”, aldus professor Lenoir van Universiteit Gent". Matthieu Lenoir, UGent.

De resultaten van de test moeten onze kennis met betrekking tot gevaarherkenning bij jonge fietsers vergroten, zodat we een grootschalige sensibilisering kunnen uitvoeren in heel Vlaanderen en deze test beschikbaar kunnen stellen in bijvoorbeeld scholen of opleidingscentra.VR fietstest 4 UGent

“De minste afleiding of verkeerd gedrag in het verkeer vormt een groot risico, met alle gevolgen van dien. Een veiliger verkeer begint bij weggebruikers die zich goed bewust zijn van alle mogelijke gevaren. De applicatie opent ook perspectieven voor bijscholing en training van eventueel nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld volwassenen die leren fietsen of senioren, maar ze biedt ook mogelijkheden met betrekking tot de rijopleiding”, besluit minister Ben Weyts.

Vlaanderen investeert € 175.000 in dit project. De test zal in het najaar uitgevoerd worden bij een 200-tal kinderen die ook het grote fietsexamen zullen afleggen. Op die manier kunnen de onderzoekers een volledig beeld schetsen van de fietsvaardigheden van kinderen.

Info

Linus Zeuwts
Vakgroep sport- en bewegingswetenschappen, UGent
T 09 264 6324

Jeroen Tiebout
Woordvoerder Ben Weyts
M 0477 99 80 88