E-mails met virus in bijlage doen ronde aan de UGent – wees extra alert!

(24-10-2019) Er circuleren e-mails binnen de UGent met in de bijlage een virus. Wees extra alert en open nooit bijlagen van mails als je twijfelt over de oorsprong.

Concreet gaat het om Word documenten als bijlage, bv. DKMNT_2019_G_1134375.doc.

Bijzonder is dat de mails afkomstig lijken te zijn van iemand in wiens adresboek men voorkomt, maar de werkelijke afzendadressen zijn malafide. Je kan dit zien als je kijkt naar het mailadres van de afzender, en dus niet naar de (herkenbare) naam. De mailadressen zijn zeer vreemd opgesteld (bv. jasitwa@bcsl.co.ke), wat steeds op phishing wijst. 

De mails zijn ook vaak in het Nederlands, maar laat je daardoor niet misleiden! Bij het misbruik worden er mails gebruikt die geoogst werden uit de mailbox van de geïnfecteerde collega of medestudent. Je zal dus mails met een herkenbare inhoud zien (dit om vertrouwen te wekken).

Open nooit bijlages als je twijfelt over de oorsprong!

Indien je een virusmail zou ontvangen (die nog niet getagd is als spam) is het aangewezen deze mail als bijlage in een nieuw bericht te versturen naar met als subject 'phishing'.

Graag vragen we je dit aandachtspunt met je collega’s en (mede)studenten te bespreken.