75 jaar VN: een blijvende duurzame samenwerking met de UGent

(25-10-2020) Op 24 oktober hees de UGent aan het rectoraat en de faculteit Recht en Criminologie de vlag van de Verenigde Naties. De 75-jarige mondiale instelling stelt sinds 1945 vrede en vooruitgang centraal. Ons geschenk? Verder duurzaam samenwerken.

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.”  Voor voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan waren kennis en onderwijs de manier om vooruitgang te bereiken. De UGent staat volledig achter die boodschap. Als teken van waardering en appreciatie voor deze visie ontving Kofi Annan in 2003 een eredoctoraat van de UGent. De UGent zet ook sterk in op samenwerking met de United Nations Universiteit in Brugge, die kennis vergaart rond grensoverschrijdende conflicten.

Aandacht voor mensenrechten

Als sociaal geëngageerde onderwijs- en onderzoeksinstelling schenkt de UGent veel aandacht aan de mensenrechten, een speerpunt van de VN.

Duurzame samenwerking

In tijden van een pandemie klinkt de roep om mondiale samenwerking des te meer, niet alleen om de huidige gezondheidscrisis aan te pakken, maar ook om erna als samenleving terug op te staan als een duurzame gemeenschap.

"Onderzoek, onderwijs en innovatie zullen een cruciale rol moeten spelen in de systemische veranderingen die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te behalen.” (Rector Rik Van de Walle)
Bekijk de video waarin het Duurzaamheidsverslag 2020 van de UGent toegelicht wordt. Met de doelstellingen in het verslag wil de UGent verder aan de slag gaan, en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.

Als kennisinstelling draagt de UGent met trots bij aan een betere wereld van morgen, en treedt dan ook graag het officiële motto van het VN-verjaardagsfeest bij: The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment to Multilateralism.