Vrijwilligerswerk krijgt boost door Warmste Week

(05-02-2020) Onderzoekers van de UGent gingen na wie er aan vrijwilligerswerk doet in het kader van De Warmste Week. Zijn dat Vlamingen die reeds als vrijwilliger actief zijn, of net diegenen die nog nooit vrijwilligerswerk deden?

Onderzoekers van de UGent gingen na wie er aan vrijwilligerswerk doet in het kader van De Warmste Week. Zijn dat Vlamingen die reeds als vrijwilliger actief zijn, of net diegenen die nog nooit vrijwilligerswerk deden?

Vlamingen konden dit jaar immers niet alleen geld, maar ook tijd schenken aan een goed doel van De Warmste Week. In december 2019 hadden maar liefst 261 vzw’s vrijwilligersprojecten opgezet in het kader van De Warmste Week. Daarbij hebben 2617 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in de dagelijkse werking van een goed doel.

'Nieuwe' vrijwilligers

Uit de vraag naar de eerdere ervaring met vrijwilligerswerk, blijkt dat meer dan een derde (36%) van de respondenten vóór De Warmste Week nog nooit aan vrijwilligerswerk had gedaan. Voor hen is vrijwilligerswerk via De Warmste Week dus een kans om “te proeven” van vrijwilligerswerk.

Nog eens 32% van de respondenten heeft wél ervaring met vrijwilligerswerk, maar was het afgelopen jaar niet meer actief als vrijwilliger.

Ten slotte geeft ook 32% van de respondenten aan momenteel ook naast De Warmste Week actief te zijn in vrijwilligerswerk (waarbij de helft meer dan 18 keer per jaar vrijwilligerswerk doet).

Vrijwilligers willen verschil maken

Waarom schreven deze mensen zich in voor de vrijwilligersprojecten van De Warmste Week? Uit de enquête komt duidelijk een top 3 van motieven naar voren. Respondenten gaven zich op als vrijwilliger om andere mensen te helpen (97%), om hun steentje bij te dragen aan De Warmste Week (88%) en omdat het vrijwilligen hen een goed gevoel geeft (84%).

De keuze voor een specifiek vrijwilligersproject werd vooral ingegeven door de waarden en doelgroep van de vrijwilligersorganisatie en de bereikbaarheid van het project.

Vrijwilligers hebben de smaak te pakken

De enquête ging ten slotte na hoe De Warmste Week-vrijwilligers hun engagement beleefd hadden en wat dit betekende voor hun bereidheid om zich opnieuw te engageren.

Hieruit bleek dat 66% van deelnemers aangaven opnieuw vrijwilligerswerk te willen doen bij volgende editie van De Warmste Week.

Daarenboven gaf 53% van de deelnemers aan het onderzoek aan ook buiten het project van De Warmste Week vrijwilligerswerk te willen doen.

Voor 43% van de deelnemers smaakte de activiteit naar meer. Zij gaven aan dat ze ook buiten De Warmste Week wilden blijven vrijwilligen in de organisatie die ze dankzij het vrijwilligersproject van De Warmste Week hadden leren kennen.

Daarnaast zou ook de helft (50%) van de deelnemers vrijwilligerswerk via De Warmste Week aanraden aan vrienden of collega’s.

Vrijwilligen voor De Warmste Week creëert dus ambassadeurs voor De Warmste Week én voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Onderzoek

Professor Lesley Hustinx voerde samen met onderzoekers Elias Delanoeye en Sam Gorleer van de UGent én in samenwerking met De Warmste Week en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dit kleinschalige onderzoek uit naar het profiel, de motivaties en ervaringen van de Vlamingen die zich als vrijwilliger hebben ingezet in het kader van De Warmste Week 2019.

De bevraging werd verspreid onder die deelnemers van De Warmste Week die zich online inschreven voor een vrijwilligersproject en in totaal vulden 252 vrijwilligers de online vragenlijst in (een responsgraad van 27,8%, de vaste vrijwilligers van de deelnemende organisaties die de projecten hebben begeleid waren geen voorwerp van het onderzoek). Omdat de onderzoekers deze steekproef niet kunnen vergelijken met algemene informatie over de volledige groep DWW-vrijwilligers, zijn de resultaten enkel van toepassing voor de groep vrijwilligers die deelnamen aan de enquête.

Meer info

Het volledige rapport vind je hier.

Elias Delanoeye
09 264 91 63
elias.delanoeye@ugent.be

Lesley Hustinx
lesley.hustinx@ugent.be