Persuitnodiging: transport van skelet vinvis Leo naar Sint-Baafskathedraal luidt grootschalige ontmoeting tussen wetenschap en stad in

(28-09-2017) Het Gents Universiteitsmuseum zendt bij de 200e verjaardag van de UGent haar academische erfgoedcollecties uit naar 4 Gentse cultuurhuizen. Onder de noemer ‘Out of the Box’ brengen ze samen een verhaal over wetenschap in een verrassende context.

Op maandag 2 oktober wordt het skelet van vinvis Leo overgebracht naar de Sint-Baafskathedraal en er ook opgehangen: de pers wordt vriendelijk uitgenodigd om dit toonmoment bij te wonen.

In de Sint-Pietersabdij, Museum Dr. Guislain, Design museum Gent en de Sint-Baafskathedraal gaan wetenschappelijke objecten in dialoog met hun nieuwe omgeving. De bezoeker krijgt de kans om de voorwerpen vanuit inspirerende, vaak onverwachte, invalshoeken te her-bedenken.

‘Out of the Box’ wil dus niet enkel de academische collecties van de universiteit de stad in sturen; het wil vooral de bezoeker aanzetten om zelf ‘out of the box’ te gaan denken.

Het Gents Universiteitsmuseum (GUM) werkt samen met vier Gentse culturele instellingen, telkens in dialoog met een co-curator. Curator voor het GUM is dr. Marjan Doom.

Sint-Baafskathedraal: Whale spotting

Co-curator: dichter Peter Verhelst

In 2015 kwam de jonge vinvis Leo in de Gentse haven terecht op het bulbsteven van een vrachtschip. Een gevoel van onmacht omschrijft nog best de emotie die het aanspoelen van deze dieren blijft opwekken. Een menselijke respons die mogelijk zijn oorsprong vindt in herinneringen uit ons collectief geheugen waarbij tot in de Middeleeuwen het aanspoelen van walvissen negatieve toekomstvoorspellingen inhield.

Sint-Pietersabdij: In de ban van de tijd

Co-curator: prof. dr. Maarten Van Dyck (wetenschapsfilosoof, UGent)

Tijd, niets is meer vertrouwd en tegelijk zo ongrijpbaar. De tentoonstelling In de ban van de tijd toont niet alleen tot de verbeelding sprekende objecten en geschriften die al sinds eeuwen dit mysterie proberen te ontrafelen. Sven Speybrouck, van o.a. Interne Keuken op Radio 1 en Publiek Geheim op Canvas, gaat in de audiogids ook op zoek naar de petites histoires achter dit hersen­brekende topic en vraagt wetenschapsfilosoof Maarten Van Dyck de oren van het lijf…

Design museum Gent: Take control – Lose control

Co-curator: verhalenverteller, deeltjesversneller en vragensteller Fredo De Smet

Koesteren we de hoop dat verdere ontwikkeling van kennis ons controle en vat zal geven op de werkelijkheid, op ons menszijn, onze toekomst… misschien zelfs op geluk? ‘Take Control – Lose Control’ gaat in dialoog met de tijdelijke tentoonstelling ‘Hello Robot’ maar legt de focus op een lokaal Gents verhaal over onderzoek naar robotica, digitalisering en design. Ze zoomt in op ethische vraagstukken over de maakbaarheid van de mens alsook op de kenniscreatie die leidt tot automatisering.

Museum Dr. Guislain: Recollection of the Abyss

Co-curatoren: prof. Ignaas Devisch (medische filosofie en ethiek, UGent) & beeldend kunstenares Alexi Williams Wynn

Hoe ging de mens doorheen de tijd met het dode lichaam om? Deze tentoonstelling confronteert ons met onze ambigue houding tegenover dat lichaam en de conflicterende emoties die we kunnen ervaren bij het waarnemen ervan. “Waar kijk ik naar? Mag ik het tentoongestelde aan mijn blik onderwerpen of doe ik er beter aan om niet te kijken?” De tentoonstelling exploreert de grijze zone die deze vragen oproepen.

Praktisch

  • Maandag 2 oktober rond 9.30 uur: aankomst van het walvisskelet naar de Sint-Baafskathedraal.
  • Wijziging: donderdag 5 oktober om 14 uur: aankomst in de Sint-Pietersabdij van de schitterende astronomische klok uit de zestiende eeuw “Astronomische Prunkuhr Phitippus Imsserus (Inv.Nr. 11939)” uit het Technisches Museum in Wenen.
    Het uurwerk toont veel meer dan de tijd. Acht wijzers aan de voorkant tonen op elk moment de posities van alle gekende planeten, de zon en de maan. Aan de rechterkant tonen diverse wijzers verschillende aspecten van het tijdsverloop. Naast een kalender en een gewone uurwijzer worden bijvoorbeeld ook de lengte van de dagen en nachten getoond en de tijdstippen waarop de zon zal opkomen en ondergaan. Er zijn echter ook meer symbolische tijdsaanduidingen. Zo beweegt er bovenop het uurwerk bijvoorbeeld een vrouw in één uur rondom de toren, terwijl ze met haar hand de minuten aanwijst. Om het kwartier gaat één van de deuren op de hoeken open en verschijnt er een jongeling, een volwassen man, een bejaarde, of de dood.  
  • Vanaf 5 oktober kan de pers op afspraak de vier locaties bezichtigen (contactgegevens hieronder).
  • ‘Out of the Box’ loopt van 7 oktober 2017 t.e.m. 27 maart 2018.

Een krant als tentoonstellingsgids

Op elke gastlocatie en op verschillende culturele plaatsen in de stad is vanaf  2 oktober de ‘Out of the Box’ krant gratis ter beschikking. Daarin staat alle praktische info gebundeld, maar de krant is ook een inhoudelijke leidraad voor de verschillende tentoonstellingen.

Op 8 oktober is de tentoonstelling In de ban van de tijd  uitzonderlijk gratis toegankelijk in het kader van het stadsfestival Iedereen UGent!

Info

200.ugent.be/outofthebox  
Persmap met HR-beelden

#ugent200

Projectcoördinator en contactpersoon transport walvisskelet
Marjan Doom - T 09 264 49 31 – M 0496 78 02 47
marjan.doom@ugent.be

Sint-Baafskathedraal
Peter Malfliet - M 0474 40 15 83

Museum Dr. Guislain
Eline Van de Voorde – T 09 216 35 95

Sint-Pietersabdij
Geertrui Ryckaert - T 09 266 85 07 – M 0475 54 08 09
geertrui.ryckaert@stad.gent

Design museum Gent
Fredo De Smet – M 0485 68 55 59