Welcome Village: verwelkoming internationale studenten een succes

(24-09-2020) De UGent ontving in de loop van september zo'n 500 studenten in de Welcome Village aan de Home Vermeylen. Daar wachtte hen info en een coronatest.

De internationale studenten voor dit academiejaar werden tussen 1 en 18 september verwelkomd in een openlucht ‘Welcome Village’ aan de Home Vermeylen. Alle internationale studenten komen daar langs, in principe onmiddellijk na aankomst in Gent. Ze krijgen daar alle nodige  informatie over de werking van de UGent en hun verblijf in de Stad Gent, ze ontvangen hun studentenkaart, sluiten een ziekteverzekering af, etc. Voor een groot aantal onder hen wordt daar ook hun huisvesting in de residenties gefinaliseerd van de UGent en krijgen ze daar meteen hun sleutel. Ook maakten ze daar kennis met ESN en het Home Konvent.

"Het snel schakelen en handelen van UGent collega’s over verschillende directies heen en de steun van partners als Stad Gent en UZGent hebben er voor gezorgd dat wij ondanks de Coronapandemie de internationale studenten toch persoonlijk hebben onthaald: hartelijk en ook veilig!" (International Support Team) 

Testing

Gezien de Covid-19 pandemie kwamen er ook studenten uit hoogrisicogebieden, waarvoor quarantaine en testing door de overheid verplicht of aanbevolen wordt. Onze internationale studenten konden geen gebruikmaken van de testfaciliteit op de site van het Jan Palfijnziekenhuis, bij gebrek aan een rijksregisternummer of BIS-nummer. Daarom besloot de UGent een alternatief uit te werken via een eigen testingsysteem met hulp van het UZ Gent. Zij leverden de testkits en het beschermend materiaal, en artsen die afgestudeerd zijn aan de UGent namen de testen af.

De gratis coronatest gebeurde in de Welcome Village om te vermijden dat studenten zich al te veel gingen moeten verplaatsen door de stad voor ze dit proces ondergingen. De testen werden dagelijks geanalyseerd in het labo van het UZ. De resultaten werden naar arbeidsartsen van de UGent gestuurd. Daar werden negatieve en positieve resultaten gescheiden. De positief geteste studenten werden opgevolgd door de studentenartsen. De negatieve door de arbeidsartsen. De studenten hebben ook uitvoerige informatie gekregen over quarantaine.

Enkele cijfers

  • Aantal gepasseerd: 502
  • Aantal geteste personen in Welcome Village: 362
  • Aantal landen van herkomst: 97