De UGent renoveert en breidt uit in de Sint-Pietersnieuwstraat

(21-10-2018) Deze zomer startte de UGent de werkzaamheden op en rond het studentenplein tussen Ufo, Technicum en De Brug. In het Technicum komt de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, terwijl studentenrestaurant De Brug vernieuwd en uitgebreid wordt.

De UGent is al enkele jaren bezig aan een heuse vernieuwingsbeweging van en in haar gebouwen op de site Sint-Pietersnieuwstraat en aanpalende straten. De eengemaakte faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte in de Rozier, de Architectuurbibliotheek in het Plateaugebouw en het paviljoen Vandenhove zijn enkele voorbeelden van afgewerkte elementen. De renovatie van de Boekentoren en vernieuwing van de inkomhal van het Rectoraat zijn lopende projecten. En sinds deze zomer zijn daar ook de werven voor het Technicum en studentenrestaurant De Brug bij gekomen.

Het Technicum - van Technische Laboratoria naar faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Het Technicum werd in de jaren 1930 opgericht en bood decennialang onderdak aan de technische laboratoria van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het ontwerp is van de hand van Jean-Norbert Cloquet, in samenwerking met Gustaaf Magnel, die er ook zijn onderzoekslabo voor gewapend beton in zou huisvesten.

Met de verregaande technologische modernisering en stelselmatige verhuis van verschillende vakgroepen uit de Technicum-gebouwen richting de stadsrand, was een andere invulling mogelijk en nodig. Na de verbouwingen zal de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen haar intrek nemen in het Technicum.

Met de reconversie van het Technicum zullen we een knap staaltje architecturaal erfgoed nieuw leven inblazen. Blok 1 en 2 worden gerenoveerd met een grote aandacht voor duurzaamheid en flexibiliteit. De kantooromgeving is uitgewerkt volgens het Anders Werken concept, met activiteitsgebonden werkplekken en ruimte voor ontmoeting. De faculteitsbibliotheek en leslokalen focussen op samenwerking en nieuwe activerende lesvormen. (Els Van Damme, directeur Gebouwen en Facilitair Beheer)

De verhuis van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zal meer ademruimte bieden voor de faculteit zelf, die haar ruimte ziet vergroten, en tegelijk ook voor de faculteit Recht en Criminologie die zo de enige faculteit in de Universiteitstraat zal worden.

De verhuis van de faculteit heeft als grote pluspunt dat onze sterk gegroeide faculteit finaal op één en dezelfde locatie terecht komt. Nu zitten we te verspreid over diverse locaties. Hopelijk biedt het Technicum zo een kans om het huidige plaatsgebrek op te lossen. (Herwig Reynaert, decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen)

In de eerste fase wordt het Technicum afgebroken en gestript tot op de basisstructuur. Om de hinder op het openbaar domein hierbij te beperken, wordt gewerkt met duwbakken die per schip afgevoerd worden.

Voor deze werken is de Scheldekaai zeker nog tot half december tussen 9 uur en 15u30 voor alle passage afgesloten ter hoogte van het Technicum. Voor 9 uur en na 15u30 is het wel mogelijk om te passeren.

De zijde Vooruit - Rectoraat is via hun respectievelijke toegangen bereikbaar, en de zijde De Therminal - faculteit Economie en Bedrijfskunde is bereikbaar via de Hoveniersberg en de Voetweg.

Studentenrestaurant De Brug: op naar meer capaciteit in een modern studentenrestaurant

Het studentenrestaurant, dat ooit nog in het Technicum gehuisvest was, vooraleer in 1960 naar haar huidige setting te verhuizen, wordt grondig gemoderniseerd en uitgebreid. De uitbreiding van De Brug komt tegemoet aan de grote nood aan extra capaciteit in het populairste studentenrestaurant. 

De hoofdingang van het gebouw zal komen te liggen aan het studentenplein. De huidige fase van de werken spitst zich toe op het vormen van de nieuwbouw, en het geheel zal een cafetaria, een nieuwe toegang tot het restaurant op het plein en een uitbreiding van de verbruikszaal van De Brug omvatten. In de loop van 2019 wordt ook het herenhuis Sint-Pietersnieuwstraat 45 gerenoveerd. Hierin zullen uitsluitend kantoren worden ondergebracht.

Een groeiende universiteit heeft ook nood aan groeiende voorzieningen voor studenten. Daarom was en is de uitbreiding van het studentenrestaurant De Brug noodzakelijk. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief zal De Brug inspelen op lekkere, gezonde en duurzame voeding. Een uitbreiding van het aantal zitplaatsen zal meer eetcomfort waarborgen. De natuurliefhebbers zullen op een nieuw groen buitenterras kunnen genieten van de zon en iets lekkers. De rustige terrasgebruiker zal een uitgebreid binnenterras kunnen vinden om rustig te toeven en de meer mondaine student zal op het nieuwe terras aan het studentenplein genieten van de drukte aan het Ufo: onze Gentse ‘Place m’as-tu vu’. (Marc Bracke, directeur Studentenvoorzieningen)

Een bloeiend plein in het hart van de UGent

Eens de werven van het Technicum en De Brug afgerond zijn, binnen enkele jaren, wordt het studentenplein tussen het Ufo, het Technicum en De Brug heraangelegd. Het zal voortbestemd zijn als een bloeiend, gezellig plein in het hart van de UGent, temidden de UGent-gebouwen en de belangrijke as die de Sint-Pietersnieuwstraat ook nu al is voor de studenten en personeelsleden. Zet daar nog bij dat de Boekentoren dan ook volledig gerenoveerd zal zijn en de vernieuwde inkomhal van het rectoraat in 2019 gerealiseerd zal zijn, en dan staat het vast dat de UGent op deze centrale as een enorme verfraaiing en opwaardering van haar infrastructuur zal bewerkstelligd hebben.

De inrichting van het studentenplein in het hart van deze Campus vormt het sluitstuk van de werken. Het geheel past zo volledig in de vastgoedstrategie die inzet op een performante, compacte, inspirerende universiteit. (Els Van Damme, directeur Gebouwen en Facilitair Beheer)