Werkervaring tijdens je schoolcarrière? Dan vind je sneller een 'echte' job

(20-08-2020) Jongeren die werkervaring hebben door een studentenjob, deeltijds onderwijs of een stage tijdens de opleiding, vinden sneller een ‘echte’ job na het verlaten van de school. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de UGent.

Jongeren laten vaak optekenen dat ze bij het solliciteren te maken krijgen met een catch-22: zelfs voor startersjobs verwachten werkgevers dat de sollicitant al (relevante) werkervaring heeft, maar hoe kan je die hebben als je solliciteert voor een eerste job?

Voor veel jongeren is die eerste job niet de eerste werkervaring. Zij  deden al tijdens hun schoolcarrière werkervaring op met  een studentenjob, een schoolstage of combineerden onderwijs en werk in het secundair onderwijs.  Het doctoraatsonderzoek gaat na in welke mate dergelijke werkervaringen bij vorige generaties studenten de kans verhoogde om snel een ‘echte’ job te vinden na het schoolverlaten.

De resultaten zijn positief. Zowel jongeren die tijdens hun schoolcarrière werkervaring opdeden aan de hand van een studentenjob als jongeren die deeltijds onderwijs volgden of een stage doorliepen, vonden sneller een ‘echte’ job na schoolverlaten. Zo hadden jongeren die een studentenjob deden tot 24% meer kans om drie maanden na het verlaten van de school een ‘echte’ job vinden in vergelijking met hun collega-sollicitanten die nooit een studentenjob deden.

Volgens het onderzoek zijn er drie verklaringen:

De jongeren die werkervaring opdeden tijdens hun schoolcarrière hebben een groter professioneel netwerk. Via dat netwerk zijn ze beter op de hoogte van eventuele jobkansen, zowel binnen de onderneming waar ze de werkervaring hebben opgedaan als erbuiten.

“ Ten tweede zorgt (relevante) werkervaring ervoor dat jongeren meteen productief kunnen zijn en op die manier meteen toegevoegde waarde kunnen creëren voor hun werkgever. Dit maakt hen aantrekkelijker om aan te werven in vergelijking met de jongeren zonder werkervaring.” Brecht Neyt, doctoraatstudent.

Bij vrijwillige werkervaring zoals een studentenjob speelt ook nog een derde verklaring. Werkgevers kunnen  de werkervaring tijdens de schoolcarrière zien als een signaal dat de jongere gemotiveerd en ambitieus is en een goede werkattitude heeft.

Beleidsimplicaties

“In vergelijking met de werkloosheidsgraad onder de 25- tot 64-jarigen in Vlaanderen, is de jongerenwerkloosheid in onze regio erg hoog – de ratio tussen beide behoort tot de hoogste in Europa. Landen die een traditie van duaal leren hebben, kennen meestal een lagere (relatieve) jongerenwerkloosheid. Om de situatie in Vlaanderen te verbeteren, kan het dus een goed idee zijn om jongeren verder aan te sporen reeds werkervaring op te doen tijdens de schoolcarrière om op die manier hun jobkansen te verhogen.” Brecht Neyt.
“In dit opzicht is het cruciaal dat ook in deze COVID-19-periode, waarin sommige werkgevers de vraag naar hun producten of diensten zien terugvallen of in hun werkzaamheden beperkt worden door de regels omtrent social distancing, toch voldoende kwaliteitsvolle werkleerplekken blijven aanbieden aan jongeren. Enerzijds verzekert dit hen van een snelle inzetbare generatie schoolverlaters op middellange termijn, anderzijds verkleint dit voor jongeren de kans op langdurige werkloosheid bij het afstuderen en de daarmee gepaard gaande littekeneffecten.” Stijn Baert, promotor.

Methode

De resultaten zijn gebaseerd op data van individuen geboren in 1978 en 1980 die hun secundaire schoolcarrière dus doorlopen hebben in de jaren negentig en in de twee vorige decennia op de arbeidsmarkt kwamen. De longitudinale data maken het mogelijk om een statistische methode toe te passen die de oorzakelijke effecten van werkervaring tijdens de schoolcarrière in kaart kan brengen. Daar staat tegenover dat de systemen van studeren en werken combineren in het onderwijs sindsdien (licht) hervormd werden.

Meer info

Brecht Neyt
M 0499 16 49 92
Brecht.neyt@ugent.be