Akkoord over nieuwe opleidingen in het West-Vlaamse hoger onderwijs

(11-06-2020) Het hoger onderwijs in West-Vlaanderen krijgt een boost: twee hogescholen en twee universiteiten met campussen in West-Vlaanderen bereikten een inhoudelijk akkoord over nieuwe opleidingen.

Vijf miljoen euro voor opleidingen op maat van de provincie

Reeds geruime tijd pleit het West-Vlaamse middenveld voor een financiële inhaalbeweging voor het hoger onderwijs in onze provincie. Zo vroeg ook VOKA West-Vlaanderen, via haar voorzitter Lieven Danneels, om een fair share van de te besteden overheidsmiddelen. Zeker op het vlak van onderwijs, onderzoek en infrastructuur, die de katalysator vormen voor de economie.
Een studie van vorig jaar, uitgevoerd door de Provincie West-Vlaanderen, legde de vinger nog eens duidelijk op de wonde: er is sprake van een structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs in de provincie. Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe Vlaamse regering in de zomer van 2019 brachten alle partners deze boodschap nog eens duidelijk.

En die kreeg gehoor. Recent stelde de Vlaamse regering, met ministers Ben Weyts (Onderwijs) en Hilde Crevits (Innovatie en Economie) als bevoegde ministers, 5 miljoen euro ter beschikking. Met deze middelen kunnen nieuwe ManaMa's (Master-na-Masteropleidingen) en postgraduaten ingericht worden die aansluiten bij de West-Vlaamse economische speerpuntclusters.

De vier hogeronderwijsinstellingen actief in West-Vlaanderen bereikten nu een akkoord over de inhoudelijke prioriteiten die ze hiermee willen afdekken. De hogescholen VIVES en Howest en de universiteiten van Gent en Leuven met hun West-Vlaamse campussen slaan onder coördinatie van de Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West) de handen in elkaar om het hoger onderwijs in de provincie een flinke boost te geven. Naast nieuwe en unieke opleidingen komen er ook versterkte samenwerkingen tussen de hogescholen en universiteiten om de student in de toekomst het allerbeste onderwijs te kunnen blijven aanbieden.

Nieuw: Master-na-Masteropleidingen in West-Vlaanderen

Het West-Vlaamse hogeronderwijslandschap zal de komende jaren dus flink veranderen. Voor het eerst ambiëren de universiteiten om ManaMa's in te
richten. Wie aan de universiteit een Master behaalde, zal zich dus nog verder kunnen specialiseren en een tweede Master behalen in eigen streek.
De West-Vlaamse universitaire campussen zien het groots. Bedoeling is immers niet om één, maar meteen drie ManaMa's in te richten. Beide universiteiten zullen hiertoe de procedure opstarten. Met samenwerking van het bedrijfsleven moeten er drie Advanced Masters komen in sectoren waar West-Vlaanderen sterk staat, met name in Artificial Intelligence (KU Leuven), in Voeding (UGent) en in Maakindustrie (KU Leuven en UGent).
Het gaat om nieuwe opleidingen met een voor Vlaanderen unieke invulling.

Postgraduaten

Naast deze inspanningen van de universiteiten, zullen de hogescholen inzetten op sterk vernieuwende postgraduaten, waar ook de beide universiteiten mee hun schouders onder zetten. Heb je altijd al meer willen weten over Energiemonitoring en Energietransitie, Disruptive Design & Strategy en Cybersecurity of heb je eerder interesse in Mariene en Maritieme Technologie, Voeding en Gezondheid en Human Centred Artificial Intelligence? Dan kan je vanaf academiejaar '20-'21 terecht bij Howest en VIVES die je helemaal up-to-date brengen.

Samenwerking rond maakindustrie

Uniek is ook dat de universiteiten van Gent en Leuven vanuit hun West-Vlaamse campussen in Brugge en Kortrijk samen de ManaMa Maakindustrie zullen aanbieden. Daarbij komt dat VIVES en Howest mee op de kar springen en samen een nieuw postgraduaat rond dit thema zullen aanbieden. Hiermee kan (Zuid-)West-Vlaanderen verder uitgroeien tot een topprovincie voor onderzoek rond Maakindustrie, een industriële tak die hier sterk verankerd is. Op vraag
van het socio-economisch provinciaal overlegplatform zal er in deze unieke opleiding ook ruimte zijn voor economische inzichten.

Maar ook Voeding (UGent) en Artificial Intelligence (KU Leuven) zijn cruciale sectoren voor onze regio. Dat we in deze drie speerpunten afgestudeerde Masters naar onze provincie zullen kunnen aantrekken voor een Advanced Master is zonder meer een doorbraak. Als alles volgens plan verloopt, starten de universiteiten vanaf academiejaar '22-'23 met hun Manama's.

Met dit nieuw en gevarieerd opleidingskader hebben we alvast unieke troeven in handen om samen met de best opgeleide werknemers en entrepreneurs onze economie een extra boost te geven.
De Vlaamse overheid voorziet middelen voor de organisatie van de opleidingen. De Provincie West-Vlaanderen zorgt via TUA West mee voor de coördinatie en een laatste financieel duwtje.

Info

- Universiteit Gent: Carl Devos, vertegenwoordiger van de UGent in West-Vlaanderen
- KU Leuven campus Kulak Kortrijk en campus Brugge: Piet Desmet, vice-rector KU Leuven
- Howest: Lode De Geyter, algemeen directeur
- VIVES: Joris Hindryckx, algemeen directeur
- Provincie West-Vlaanderen en TUA West: Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie