Nieuw wetenschapsmuseum opent volgend voorjaar de deuren in Gent

(12-06-2019) In 2020 is Gent een nieuw museum rijker. Het gloednieuwe Gents Universiteitsmuseum staat middenin de Gentse Plantentuin, om de hoek van MSK Gent en S.M.A.K.

Het GUM wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Het nieuwe universiteitsmuseum opent de deuren op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020.

Het GUM wordt een forum voor wetenschap, twijfel en kunst

Het museum zal een inkijk geven in de unieke wetenschappelijke collecties van de universiteit, van biologie tot etnografie, van geneeskunde tot psychologie. De bezoeker duikt in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij/hij tegen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? Een museum waarin je op ontdekking gaat, maar ook één dat je af en toe graag doet twijfelen.

In de voetsporen van vinvis Leo Skelet van vinvis Leo in Sint-Baafskathedraal (2018) ©Mirjam Devriendt

De voorbije jaren kon men al proeven van de aparte aanpak van het nieuwe museum, onder andere met de installatie van vinvis Leo in de Sint-Baafskathedraal. De vinvis die op de voorsteven van een schip in de Gentse haven belandde, werd in de kathedraal tentoongesteld en begeleid door een gedicht van Peter Verhelst. Het GUM wil op die weg verdergaan en zo de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken.

“Het GUM wordt een museale vertaling van het Durf Denken-idee, een wetenschapsmuseum dat haar klemtoon legt op de zoektocht naar kennis. Geen éénzijdige jubelzang van wetenschappelijke succesverhalen, noch een verafgoding van briljante geesten. Wel een realistische schets van de wetenschappelijke praktijk met al haar menselijke valkuilen en verteld vanuit een universitaire gemeenschap die het wetenschappelijk denken in haar motto omhelst. Wetenschap geïllustreerd als een creatief, steeds evoluerend en pluralistisch concept. Kortom in al haar schoonheid.” Marjan Doom, directeur GUM

Geen lofzang op de universiteit

De Universiteit Gent kiest ervoor om niet louter een lofzang van de eigen verwezenlijkingen te brengen, ook geen succesverhaal van wetenschappers in hun ivoren toren. Maar een verhaal dat wetenschap in al haar facetten toont, met vallen en opstaan.

“We willen alle aspecten van de wetenschap via dit nieuwe Gentse museum naar het grote publiek brengen en de mensen tonen waarover het gaat: een geheel van prikkelende stellingen, feiten, vragen en experimenten. Maar ook de twijfel, de verwondering en de ontdekkingen van de wetenschapper komen er aan bod. In het GUM zal je kunnen ervaren wat de kern van wetenschap is. Met de universiteit engageren we ons om onze voortrekkersrol als beheerder van de grootste academische erfgoedcollectie in Vlaanderen ten volle op te nemen.” Rik Van de Walle, rector UGent

Een museum voor iedereen die durft te denken GUM paardenoog

Het grote publiek kan onder meer een uitgebreid programma lezingen, rondleidingen, debatten, workshops verwachten. Het GUM werkt hiervoor samen met de universiteit, maar ook met andere culturele, sociale en educatieve organisaties.

Het is geen toeval dat de opening plaatsvindt in maart 2020. Een bezoek aan het GUM is ideaal te combineren met een bezoek aan de grote Van Eyck-tentoonstelling in MSK Gent (1 februari t.e.m. 30 april 2020) of aan de Gentse Floraliën (1 t.e.m. 10 mei 2020). Save the date: 21 en 22 maart 2020.

Voorbeeldobjecten GUM  

  • Vaatafgietsel van een paardenoog, foto rechts (collectie Morfologie © GUM – foto: Benn Deceuninck)

craniometer GUM OKDit afgietsel toont de slagaders van het oog van een paard. Het wordt gebruikt voor morfologisch onderzoek en onderwijs in de diergeneeskunde. Dergelijke afgietsels worden gemaakt door kunsthars in holle bloedvaten te injecteren. Deze techniek gaat terug tot Leonardo Da Vinci, die al in de 15de eeuw afgietsels maakte met bijenwas. Kunst en wetenschap liggen hier dicht bij elkaar.

 

  • Craniometer, foto links  (collectie Van Biervliet (zintuigelijke fysiologie) © GUM – foto: Benn Deceuninck)

Aan het begin van de 20ste eeuw gebruikte de eerste psycholoog van de UGent, Jules Van Biervliet, deze ‘hoed’ (craniometer) om het schedeloppervlak van zijn patiënten te meten. Hij probeerde uiterlijke kenmerken vast te leggen om zo hun psyche te ontrafelen.  De interesse voor de vorm van de schedel bestond al langer. Zo geloofde de 19de eeuwse pseudowetenschap ‘frenologie’ dat een ‘bobbel’ in de schedel wijst op een sterk ontwikkeld deel van de hersenen, en een ‘deuk’ op het omgekeerde. De huidige kennis van de anatomie van de hersenen toont natuurlijk aan dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de vorm van de schedel en de ontwikkeling van de hersenen.

Meer info

 

Marjan Doom, directeur GUM
M +32 496 78 02 47 
marjan.doom@ugent.be

 

Michaël Mariën
Communicatie & Interactie
M +32 475 61 97 60
michael.marien@ugent.be