Verkiezingsmemorandum 2019 VLIR: Wees Wijs. Investeer in Grijs

(26-09-2018) Persbericht Vlaamse Interuniversitaire Raad (VlIR). De Vlaamse universiteiten lanceren hun verkiezingsmemorandum 2019: Wees Wijs. Investeer in Grijs.

De Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 vormen opnieuw een scharniermoment. De aantredende regeringen zullen de beleidsprioriteiten vastleggen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Als universiteiten zijn we ervan overtuigd dat we hierin een constructieve rol kunnen en moeten spelen.

In het memorandum formuleren we als universitaire gemeenschap concrete vragen en boodschappen aan het adres van onze toekomstige beleidsmakers. Tegelijk willen we als universiteiten hier ook een aantal expliciete engagementen tegenover zetten.

Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt • Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel • Luc Sels, rector KU Leuven • Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent • Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen

 

Herman Van Goethem: “In ons verkiezingsmemorandum 2019 formuleren we onze gemeenschappelijke prioriteiten als Vlaamse universiteiten. We drukken onze appreciatie uit voor de inspanningen van de huidige regering in budgettair uitdagende tijden. Wil Vlaanderen echter zijn intellectuele en wetenschappelijke expertise maximaal laten renderen, dan zijn aanzienlijke bijkomende inspanningen nodig in de periode 2014-2019. Alleen zo kunnen we internationaal koploper worden en onze bijdrage aan welvaart en welzijn in Vlaanderen verzilveren.
Koen Verlaeckt:  “Grijze hersencellen vormen de grootste natuurlijke rijkdom van ons land. Ze zijn de drijvende kracht achter creativiteit en innovatie, en maken onze samenleving tot wat ze is. Binnen dit kennisgedreven ecosysteem spelen de vijf Vlaamse universiteiten een cruciale rol. Daarom onze duidelijke boodschap aan de volgende federale en Vlaamse regeringen: wees wijs, investeer in grijs.

Contact