Professor Veronique Van Speybroeck in 'Women of Catalysis'

(03-10-2019) Prof. Van Speybroek naar voor geschoven als een van de sterke ‘Women of Catalysis’

In een poging om sterke vrouwelijke onderzoekers in een overwegend mannelijk onderzoeksveld in de picture te plaatsen, is er een speciale 'Women of Catalysis' verschenen. UGent professor Veronique Van Speybroeck staat in deze 'Women of Catalysis'. Dit bevestigt niet alleen haar positie als sterke onderzoekster, maar is ook een positief signaal binnen de onderzoekswereld, waar gender toch nog vaak een issue is.

Het ChemCatChem-journal, een van de belangrijkste tijdschriften op het gebied van katalyse, benadrukt de sterke bijdragen van onderzoeksgroepen die door vrouwen geleid worden. Ze brachten 67 sterke vrouwelijke onderzoekers in beeld in een speciale uitgave: "Woman of Catalysis". Een van de uitgenodigde auteurs is Professor Veronique Van Speybroeck. Ze leidt het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM), een multidisciplinaire groep van een 40-tal onderzoekers die werken op het grensgebied van de natuurkunde, scheikunde, materiaalkunde en ingenieurswetenschappen en behorende tot de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en de faculteit Wetenschappen. Professor Van Speybroeck behaalde twee prestigieuze grants van de European Research Council (ERC) en publiceerde meer dan 350 wetenschappelijke artikels, onder andere in Science, Nature Materials, Nature Chemistry en Nature Communications.

Het ChemCatChem-tijdschrift stelt dat veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van katalyse-wetenschap worden aangebracht door onderzoeksgroepen onder leiding van vrouwen. De Special Issue is bedoeld als een unieke gelegenheid om de prestaties van vrouwelijke onderzoekers op het gebied van katalyse te vieren en enkele van de beste onderzoeken onder leiding van vrouwen te belichten. Met deze actie wensen ze ook een grotere representatie van vrouwelijke onderzoekers te promoten als sprekers op internationale conferenties en in editorial boards. Met deze special issue wensen ze vrouwelijke onderzoekerleiders in beeld te brengen voor een bredere katalysegemeenschap.

  • Voor meer informatie over Prof. Van Speybroeck en haar Centrum voor Moleculaire Modelering: https://molmod.ugent.be/
  • Voor meer informatie over implicit gender bias in de wetenschap: https://wetenschapismvx.be
  • Lees de intro van 'Meet the Women of Catalysis' hier of de volledige Special Issue hier