De ziekenhuisfactuur laat op zich wachten

(07-03-2019) Ziekenhuisfacturen laten vaak lang op zich wachten. Nochtans betekent een trage facturatie een achterstand in de administratie en zorgt het voor uitgestelde financiering. En dat in tijden waarin het financieel niet goed gaat met de ziekenhuizen...

Moet jij ook zo diep in je geheugen graven om te weten waarvoor die ene ziekenhuisfactuur was? Volgens onderzoek van prof. Johan Christiaens en masterstudente Sophie De Waele blijkt dat niet zo abnormaal te zijn. Het duurt namelijk minstens twee maanden eer de ziekenhuisfactuur ter betaling terechtkomt bij de patiënt en het ziekenfonds. Daarna duurt het nog eens drie maanden voor de ziekenhuisfactuur wordt geïnd door het ziekenhuis.

De gefactureerde vorderingen voor prestaties bedroegen in 2016 iets meer dan 4 miljard euro. Ze bestaan uit ongeveer 11% vorderingen op patiënten en ongeveer 80% op ziekenfondsen. De laatste jaren gaat het financieel niet goed met de ziekenhuizen en volgens de Artsenkrant leiden ziekenhuizen in België 49 miljoen euro verlies door onbetaalde facturen, een bedrag dat jaarlijks toeneemt.

Een trage ziekenhuisfacturatie betekent een achterstand in de administratie en zorgt voor een uitgestelde ziekenhuisfinanciering. De trage facturatie veroorzaakt mogelijk discussies met de patiënten en met de ziekenfondsen. Er ontstaan ook betalingsmoeilijkheden. Ten slotte maakt deze vertraging de debiteurenadministratie onnodig zwaar en moet het ziekenhuis langer wachten op zijn centen.

De hamvraag: waarom factureren ziekenhuizen zo traag?

Ziekenhuizen kunnen in theorie factureren vanaf het ontslag in het ziekenhuis naar de verzorgde patiënten en hun ziekenfondsen. Waarom het dan niet zo efficiënt verloopt? Veel heeft te maken met de medische gegevens die niet voldoende snel of onvolledig worden doorgegeven aan de boekhouding. Ziekenhuizen werken met een resem aan verouderde nomenclatuurcodes die verwijzen naar specifieke medische zorg.

Ook worden de papieren documenten door zorgverstrekkers nog steeds manueel ingevuld i.p.v. via een geautomatiseerd proces of vlotte informatietechnologie.

Een derde reden – die gemakkelijk vermeden kan worden – is de regelgeving die ziekenhuizen verplicht om maandelijks te factureren i.p.v. continu. Zo is er automatisch tijdverlies.

Komt daarbij: in ziekenhuizen wordt de opname en medische verzorging vakkundig en tijdig gepland, maar loopt de administratie achter en is er een gebrek aan een adequaat intern controlesysteem en een interne auditdienst die oog heeft voor de efficiëntie van het facturatieproces en de financiële activiteiten en risico’s.

Mentaliteitswijziging nodig

Het onderzoek duidt op het belang van een mentaliteitswijziging in ziekenhuizen: informatie moet vlotter doorstromen om een betere financiële administratie te hebben. Het blijkt nodig om (para)medici verantwoordelijk te stellen om tijdig en correct hun prestaties digitaal in te voeren.
Facturatie wordt in verzorgingsinstellingen niet als primordiaal gezien.
Tot slot kan de overheid afzien van de verplichting om de facturatie slechts éénmaal per maand te doen en de ziekenhuizen toelaten om na elk ontslag van de patiënt de factuur onmiddellijk door te sturen.

Info

Prof. Johan Christiaens
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
T 09 264 35 40

Lees meer artikels over: