Ouderen in assistentiewoningen minder eenzaam door robot

Zorgrobot James (vergrote weergave)

Zorgrobot James

(18-12-2020) Eerste resultaten van UGent onderzoek suggereren dat zorgrobot ervoor kan zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen

Mentaal welzijn bij ouderen gaat achteruit

Iedereen ondervindt gevolgen van de coronamaatregelen; en dat is zeker zo voor ouderen. Onderzoek wees uit dat het mentaal welzijn bij ouderen nu lager is dan voor de pandemie. De geldende coronamaatregelen veroorzaken sociaal isolement. Daarnaast nemen gevoelens van betekenisloosheid en doelloosheid ook vaker de overhand.

Men blijft zoeken naar oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan en het dagelijks leven terug meer betekenis te geven. Er werden reeds verschillende initiatieven opgezet om ouderen extra hulp en ondersteuning te bieden, denk bijvoorbeeld aan buurtbewoners die helpen om boodschappen te doen.

Meer betekenisvolle activiteiten en minder eenzaamheid bij ouderen

Eén van de oplossingen die tijdens de lockdown werd aangeboden, was het inzetten van zorgrobots om sociaal isolement in onder meer woonzorgcentra tegen te gaan. In kader hiervan deed UGent tijdens de eerste lockdown ook een onderzoek waarbij zorgrobot James bij enkele ouderen in assistentiewoningen werd geplaatst.

Het betreft vier case studies. De robot was voor twee weken bij de ouderen aanwezig, waarna diepte-interviews werden afgenomen om na te gaan welke impact de robot had op het dagelijks leven tijdens de lockdown.

De eerste resultaten tonen aan dat de zorgrobot een positieve invloed had op vlak van betekenisvolle activiteiten. De deelnemers gaven aan dat de robot een waardevol alternatief bood voor activiteiten die niet meer mogelijk waren door de coronamaatregelen, alsook een zinvolle uitbreiding van hun activiteitenkapitaal. Bovendien rapporteerden twee van de vier deelnemers dat ze zich minder eenzaam voelden door de aanwezigheid van de robot. 

Aansluitend loopt er momenteel een langdurig onderzoek in drie landen, waar de effecten van zorgrobot James bij ouderen verder worden onderzocht. Deze studie zal bovenstaande resultaten hopelijk kunnen bevestigen.

ReMIND

Dit onderzoek kadert binnen het internationale, driejarige AAL-project “ReMIND”, uitgevoerd door UGent en buitenlandse partners. Het doel van het ReMIND-project is om een robot te ontwikkelen die ouderen ondersteunt en stimuleert op cognitief, fysiek en sociaal vlak. Zo biedt robot James verscheidene modules aan, waaronder bewegings- en geheugenoefeningen, een agendasysteem, een biografie-module en meer.

Contact