Help de zorg verbeteren van jongeren met een ouder met kanker

(10-06-2021) Om de zorgnoden en het zorggebruik van jongeren met een ouder met kanker in kaart te brengen en te verbeteren, is de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde van de vakgroep Primary Care and Public Health op zoek naar drie groepen mensen.

Zorgnoden zijn de biopsychosociale noden die jongeren hebben, bijvoorbeeld contact met vrienden en familie. Zorggebruik zijn de behandelingen en zorg die een jongere in brede zin ontvangt, bijvoorbeeld medicatie of therapie.

Om die zorg goed in kaart te brengen, is de vakgroep Primary Care and Public Health op zoek naar:

  • Jongeren tussen 12 en 26 jaar, met een ouder met kanker, die momenteel behandeld wordt in het UZ Gent of UZ Brussel.
  • Ouders met kanker, momenteel behandeld in het UZ Gent of UZ Brussel, die een inwonende zoon of dochter tussen 12 en 26 jaar hebben.
  • Hulpverleners, werkzaam aan het UZ Gent of UZ Brussel, die minstens een jaar ervaring hebben binnen de oncologische context. Verdere criteria worden bevraagd als er contact wordt opgenomen met de onderzoekers.

Aanpak

We nemen graag een interview af van ongeveer 1u (mogelijk met een extra feedbackronde) om in kaart te brengen hoe je de zorg voor de jongere (niet voor de ouder) ervaart. Dit interview zal online gebeuren vanwege covid-maatregelen. Indien mogelijk, nemen jongeren ook deel aan een opvolgmoment om een vragenlijst in te vullen en feedback te geven op deze vragenlijst.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Contacteer Veerle.Piette@UGent.be