Lezing 'SEELECTS #2: De metafrastische martelaarsakte van de heilige Thekla'

Voor wie
Studenten, Medewerkers, Alumni, Journalisten, Leerkracht secundair
Wanneer
16-11-2017 van 18:00 tot 20:00
Waar
Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Vakgroep talen en culturen - Slavistiek en Oost-Europakunde
Contact
sabinem.vancauwenberghe@ugent.be
Website
http://www.slavistiek.ugent.be/SEELECTS
Voeg toe aan mijn agenda

SEELECTS of 'Slavic and East-European Lectures' is een reeks van lezingen, interviews en discussieronden, georganiseerd Slavistiek en Oost-Europakunde

Amber Ivanov - UGent
Deze lezing is geïnspireerd door de recente ontwikkelingen rond een uniek manuscript (hier: “Hilandar Metafrast °2”), dat tot op de dag van vandaag nog geen naam kent en als een van de enige handschriften binnen de Slavia Orthodoxa enkel metafrastische levens en martelaarsakten in het Oudkerkslavisch vertegenwoordigt. Dit metafrastisch menologion, waarin de hagiografische teksten zijn opgenomen voor de viering van heiligen uit de tweede helft van september, is in een 14e eeuws manuscript bewaard, dat hoogstwaarschijnlijk werd opgemaakt in het Hilandar klooster op de Athosberg. Samen met het manuscript ZIIIb20 – ook bekend als de “Hilandar Metafrast”, waarin teksten zijn opgenomen voor de viering van feestdagen tijdens de eerste helft van de maand september – representeren zij het complete menologion voor de maand september. Er wordt dan ook gesuggereerd dat deze twee manuscripten eens één geheel vormden.
Verder zie : http://www.talenenculturen.ugent.be/agenda/213

Vind meer activiteiten: