Lezing 'Interview met Prof. Robert Cliquet'

Voor wie
Studenten, Medewerkers, Alumni, Journalisten, Leerkracht secundair
Wanneer
14-05-2018 van 20:00 tot 22:15
Waar
Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 GENT
Voertaal
Nederlands
Door wie
FONDS Lucien de Coninck vzw
Contact
johan.braeckman@ugent.be
Website
https://fondsluciendeconinck.com/
Voeg toe aan mijn agenda

Het indrukwekkend boek "EVOLUTION SCIENCE AND ETHICS in the THIRD MILLENIUM" bespreekt en bepleit meerdere humane uitdagingen van onze tijd.

Filosofe Dr. Griet Vandermassen interviewt Dr. Robert Cliquet.
Robert CLIQUET en de Servische sociologe Dragana AVRAMOV stellen dat religies en grote seculiere technologieën tekort schieten om grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, daar ze weinig rekening houden met de menselijke natuur. Ze pleiten voor een mondiale, evolutionair gefundeerde ethiek en voor de designer-evolutie = mens moet verdere evolutie bewust zelf ter hand nemen.
Eugenetica, mensverbetering, reductie wereldbevolking (1 - 3 miljard) : de auteurs schuwen geen taboes. Alleen zo de toekomst van de mensheid veilig stellend en de levenskwaliteit van iedereen op deze aardkluit verhogen.
In deze activiteit wordt gedurfd gediscussieerd over deze en andere grote thema's.
Dr. R. Cliquet is em. hoogleraar Antropologie/Sociale Biologie UGent; ere-algemeen directeur voormalig Centrum Bevolkings- en Gezinsituaties; voormalig vertegenwoordiger Bevolkingscommissie VN en Raad van Europa.
Ingang : gratis; receptie achteraf

Vind meer activiteiten: