Lezing 'Towards a Better Understanding of Self-Determination and its Development through the Lifecourse'

Voor wie
Studenten, Medewerkers, Alumni
Wanneer
20-03-2018 van 10:30 tot 12:30
Waar
Auditorium 3, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent
Voertaal
Engels
Door wie
Het Associatieonderzoeksplatform “Orthopedagogisch Onderzoek in Context” en de Vakgroep Orthopedagogiek
Contact
Sarah.DePauw@UGent.be
Website
http://ugent.be/pp/orthopedagogiek/nl/actueel/agenda/mikewehmeyer.htm
Voeg toe aan mijn agenda

Zowel het theoretisch model (Causal Agency Theory) als de praktische implementaties rond zelf-determinatie komen aan bod.

LEZING 1 - “Towards a Better Understanding of Self-Determination and its Development through the Lifecourse”

Abstract: In deze lezing zal Prof. Wehmeyer bruggen bouwen tussen zijn Causal Agency Theory (CAT) en de Zelf-Determinatietheorie (ZDT) van Ryan en Deci. De bedoeling is om op basis van beide theoriën een omvattend kader te creëren om de ontwikkeling van zelf-determinatie doorheen de levensloop beter te begrijpen. Dit model helpt om de dynamiek tussen psychologische behoeften, autonome motivatie en ‘causale agency’ beter in kaart te brengen en kan als basis dienen om interventies uit te werken die de zelf-determinatie van personen (met én zonder beperkingen) verhogen.
Nabespreking: Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, Universiteit Gent) in samenwerking met het Expertisenetwerk voor Psychologische Groei (Universiteit Gent)